Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

2 wizyty na kaszubskich cmentarzach - "Szkoła Pamięta"

1.Wizyta w Krępie Kaszubskiej!

28.10.2021 roku – przedstawiciele klas mundurowych - uczący się w  PCE - odwiedzają cmentarz znajdujący się w Krępie Kaszubskiej, gdzie zapalają wymowne znicze i poznają lokalną historię jeńców  - prowadzonych na śmierć. Ofiary – słynnego marszu – przypominają sylwetki więźniów Stutthofu. A teraz na terenie Pomorza – wzmacniają poczucie szacunku do wartości ludzkiego życia, szczególnie przedstawicieli innych narodów oraz wykształconych warstw społecznych. Rok – 1945 – zaznacza się, więc niemieckim okrucieństwem, które w obliczu wolności i walk o Polskę – likwiduje szczególne osoby.

Stop – klatka – z tego cmentarza – potwierdza akcję – PCE – „Szkoła Pamięta”.

2. Wizyta w Piaśnicy! – droga śmierci!

Leśna krawędź!

Tragiczna opowieść o Piaśnicy wywołuje sporo kaszubskich emocji, wznieca publiczny „ogień” o dokonanej zbrodni, która zahacza o wiejskie obszary leśne. Okolice słynnego - Wejherowa – przechodzą do świata filmu, który wywołuje szczególne emocje. W poczuciu win i wstydu za dokonane mordy – informacje z naszych obszarów wstrząsają cała opinią publiczną, a język kaszubski wnika w polskie korzenie.

Obszar zbrodni!

Leśne zakątki, oddalone o 10 minut drogi od Wejherowa otrzymują symbol dokonania okrutnej egzekucji - przeprowadzonej na wyjątkowej warstwie społecznej. Polska elita - dobrze wykształconych osób - zbliża się, bowiem do terenów piaśnickich tylko w 1 określonym celu – wykonania pewnego wyroku. Bezbronna ludność (dorośli i dzieci) – to w rzeczywistości – kwiaty pomorskiej inteligencji, które zagrażają Rzeszy, wzbudzają poczucie zaogniania wartości patriotycznych i utożsamiania się z kaszubskimi korzeniami. Dlatego decyzja – o  wyborze piaśnickiego lasu – jako drogi śmierci – przechodzi do kart polskiego kalendarza – z karą wymierzoną na skazańcach, dowożeniu ich  z okolic Pucka i Krokowej tylko dla pokazania niemieckiego wymiaru sprawiedliwości.

Stop – klatki i życie!

Obrazy z filmu, gdy na ekranie pojawiają się niemieckie ciężarówki, motocykle i następują natychmiastowe  łapanki – to w rzeczywistym ujęciu tego dramatu – wstęp do dokonania dobrze przemyślanego oddzielenia trzonu inteligencji od innych warstw społecznych. Brak zagrożenia, podnoszenia buntu, tworzenia dziennikarskich treści oraz przekazywania wartości literacko – językowych – powoduje u naszego wroga – chwilowe i bezpieczne zażeganie całego problemu. Polityka. Wojna pokoleń i różnych światów. Narodowość. Korzenie Ojców. To tylko umowne łańcuchy splatające dłonie wszystkich przeprowadzonych więźniów. Jeszcze teraz słychać – w tym wyciszonym miejscu -  odgłosy broni, z których  następuje rozstrzelanie polskich obywateli, jeszcze teraz zacierają się ślady lokalnej historii, jeszcze teraz – to miejsce – przypomina o walce podjętej przez KASZUBÓW.

W misji z PCE!

Dlatego – w ramach akcji „Szkoła Pamięta” podążamy  - z uczniami klas mundurowych z PCE – do Piaśnicy – zapalamy znicze, przywołujemy pamięć wszystkich ofiar, milczymy i wzmacniamy ramy polsko – kaszubskiej historii. A czas – nadal wylicza wszystkie sylwetki osób, które – z dobrym wykształceniem – wpisujesz teraz na listę ofiar – po całej dokonanej egzekucji.

Skazani za wiarę, Kaszuby, wartości, pamięć o ziemi, jako tzw. zagrożenie społeczne – ulegają zagładzie. Stoją. Klęczą. Czekają na strzały w tył głowy. Zachowują własną godność dla kolejnych pokoleń. Jeszcze teraz – obrazy z filmu – przypominają o żywych ludziach  zakopanych w tym lesie, ich roztrzaskanych czaszkach i okrucieństwie na tej warstwie społecznej.  Dlatego – w ramach – żywej lekcji patriotyzmu i lokalnej historii – przybywamy do Piaśnicy – zapalamy nowy ogień pełen zniczy – bo PCE -owska  - „SZKOŁA PAMIĘTA”.

Stop – klatka z Akcji – rok 2021.

Sylwia Skroś, klasa 2 TLA.

 


 

 

Zobacz nasze