Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Boisko przy PCE przekazane do użytku! Plany na przyszłość!

- Ten obiekt jest dla was. Niech wam pomaga w sięganiu po coraz lepsze
sportowe wyniki, niech będzie miejscem przyjemnej rekreacji i
wypoczynku, centrum pozytywnej sportowej energii, skupiającym wiele
sportowych emocji – mówiła podczas uroczystości przekazania obiektu
szkolnej społeczności Alicja Zajączkowska, Starostwa Lęborski. W
uroczystości, która odbyła się 2 września, formalnie inaugurując rok
szkolny, staroście towarzyszył Edmund Głombiewski, Wicestarosta
Lęborski.

Boisko przy PCE przekazane zostało do użytku na 2 miesiące przed
planowanym terminem, który wstępnie określony został na koniec
października. To zasługa sprawnego działania firmy realizującej
inwestycję oaz wyjątkowo dobrych warunków pogodowych, sprzyjających
robotom budowlanym. W połowie sierpnia br. obiekt przeszedł z
powodzeniem odbiór techniczny. Wykonawcą obiektu była, wyłoniona w
drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, firma „Elsik”
Sp. z o.o. z Lniska koło Żukowa. Na realizację projektu „Budowa boiska
sportowo-rekreacyjnego przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lęborku”
Powiat Lęborski wyasygnował z własnego budżetu kwotę 205 tys. zł.
Kolejne 200 tys. pochodziło z Budżetu Obywatelskiego, zarządzanego przez
Miasto Lębork. Podczas przekazania obiektu do użytku obecny był Witold
Namyślak, Burmistrz Miasta Lęborka, odpowiedzialny za realizację Budżetu
Obywatelskiego, który wspólnie ze Starostą Lęborskim, dyrektorem PCE i
przedstawicielką uczniowskiej społeczności, przeciął symboliczną wstęgę.
Warto dodać, że mieszkańcy Lęborka w głosowaniu nad projektami, na tę
inwestycję oddali prawie trzykrotnie więcej głosów od minimalnej
wymaganej liczby. – To dzięki zaangażowaniu lęborczan - przyjaciół
naszej szkoły, którzy nasz projekt poparli oraz wsparciu Starostwa
Powiatowego, mogliśmy to zamierzenie zrealizować – mówił Artur
Obolewski, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Docelowo będzie
to z korzyścią dla uczniów, ale także okolicznych mieszkańców, ponieważ
obiekt będzie miał otwartą formułę.
Oddanie boiska do użytku, to tylko część zamierzeń dyrekcji PCE w
zakresie rozwoju infrastruktury sportowej szkoły. Wkrótce na przyległym
terenie zainstalowanych zostanie 9 urządzeń Otwartej Strefy Aktywności,
czyli tzw. „siłownia pod chmurką”. Ta część inwestycji będzie kosztowała
prawie 53,5 tys. zł, z czego 25 tys. ma wyłożyć Ministerstwo Sportu i
Turystyki, co stanowi maksymalną wartość dofinansowania do tego typu
projektów. Wraz z OSA pojawią się elementy małej infrastruktury, czyli
tzw. „strefa relaksu” ze stołami do gier, ławkami i stojakami na rowery.
To będzie doskonałe uzupełnienie liczącego 1.100 m2 obiektu
wielofunkcyjnego, mieszczącego w sobie (w zależności od konfiguracji) –
5 boisk: do piłki ręcznej i po 2 do siatkówki i koszykówki. – Wiem, że
zarówno młodzież PCE, jak i dyrekcja szkoły od dawna zabiegali o taki
obiekt – mówi Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski – Niezmiernie się
cieszę, że dzięki doskonałej współpracy pomiędzy miejskim Budżetem
Obywatelskim i Powiatem Lęborskim udało się to przedsięwzięcie wykonać,
na dodatek w rekordowo krótkim czasie, który umożliwił rozpoczęcie zajęć
sportowych na tym boisku wraz z początkiem roku szkolnego.
Do pełni szczęścia zabrakło tylko bieżni wokół nowego boiska z
zeskocznią do skoku w dal. – Jak widać, miejsca mamy tu pod dostatkiem i
taki był też plan, żeby znów wystartować z projektem w kolejnej edycji
Budżetu Obywatelskiego, co też uczyniliśmy, aby obiekt ten stał się w
pełni kompletny – mówi A. Obolewski.
Niestety, w odbywającym się w tym roku głosowaniu nad przyszłorocznym
budżetem, projekt nie uzyskał wymaganej ilości głosów. Nie mniej, ani
dyrekcja, ani uczniowie  nie tracą nadziei, że w niezbyt odległej
perspektywie czasowej uda się i tę inwestycję przeprowadzić. W PCE uczy
się aktualnie blisko 800 uczniów, którymi opiekuje się blisko 70
nauczycieli różnych specjalności, w tym także przedmiotów zawodowych.
Szkoła jest niezwykle zróżnicowana pod względem profilowym oraz
struktury wiekowej uczniów, ponieważ również prowadzi kształcenie osób
dorosłych.

IWONA JUCHNIEWICZ
STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU
Referat Rozwoju i Promocji

 

Zobacz nasze