Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Dzień Budowlańca! Święto zawodowców.

Jak co roku, uczniowie naszej szkoły przygotowali apel na temat zawodów budowlanych. Przedstawiono charakterystykę zawodów takich jak: technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, stolarz, murarz – tynkarz, dekarz.

Uczniowie klasy Ia zaprezentowali informacje dotyczące nauki w tych zawodach, umiejętności jakie się zdobywa oraz gdzie można znaleźć zatrudnienie po zdobyciu kwalifikacji.

Przedstawione    informacje   zostały   podsumowane    przez   dyrektora naszej    szkoły 

mgr inż. Artura Obolewskiego w wystąpieniu na temat przyszłości zawodów w branży

budowlanej.

Dekoracje przygotowała mgr Klaudia Brzózka.

Monika Naczk