Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI UCZNIÓW PCE –ROK SZKOLNY 2021/2022

Data

 

02.09.2021r.

(czwartek)

Godz.16.00

 

Spotkanie rodziców uczniów klas I Technikum i Szkoły Branżowej z dyrekcją szkoły i wychowawcami klas.

09.09.2021r.

(czwartek)

Godz.15.30

 

Spotkanie rodziców uczniów klas II-IV z  wychowawcami klas.

18.11.2021r.

(czwartek)

      Godz.15.30

  1. Spotkanie rodziców uczniów klas maturalnych IV

z wychowawcą –informacja o przewidywanych ocenach semestralnych i zagrożeniach.

  1. Spotkania z rodzicami  uczniów I-III Branżowej Szkoły I

Stopnia i Technikum z wychowawcami- informacja o ocenach i frekwencji.

09.12.2021r.

(czwartek)

      Godz.15.30

  1. Spotkanie rodziców uczniów klas maturalnych IV: z wychowawcami – wywiadówka semestralna.
  2. Spotkania rodziców uczniów klas I - III Branżowej Szkoły I Stopnia  i Technikum z wychowawcami - informacja o przewidywanych ocenach semestralnych i zagrożeniach.

13.01.2022r.

(czwartek)

Godz.15.30

 Wywiadówki  semestralne w klasach I – III Branżowej

 Szkoły I  Stopnia i  klas I-III Technikum

 Wyniki  klasyfikacji semestralnej.

24.03.2022r.

(czwartek)

Godz.15.30

  1. Spotkanie rodziców uczniów klas maturalnych IV z wychowawcą –informacja  o przewidywanych ocenach końcowych.
  2. Spotkania z rodzicami  uczniów I-III Branżowej Szkoły I

Stopnia i klas I-III technikum z wychowawcami- informacja o ocenach i frekwencji.

19.05.2022r.

(czwartek)

Godz.15.30

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III Branżowej Szkoły I

Stopnia  i  klas I-III Technikum. Informacja o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach i zagrożeniach.

 

Zobacz nasze