Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Komunikat Dyrektora do Rodziców i Uczniów

W związku z decyzją o wprowadzeniu od 19 października 2020 r. w strefie „czerwonej” w szkołach ponadpodstawowych nauczania w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych), informuję co następuje:

  1. Zajęcia szkolne w PCE (za wyjątkiem zajęć praktycznych w CKZ i u pracodawców) od 19 października br. do odwołania odbywać się będą na platformie Google Classroom, zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć zamieszczonym w e-dzienniku.
  2. Proszę wszystkich uczniów klas pierwszych o założenie konta na platformie Google Classroom (instrukcja). Kody do zajęć zdalnych zostaną przesłane uczniom poprzez e-dziennik.
  3. Obecność uczniów na zajęciach zdalnych jest obowiązkowa i odnotowywana w e-dzienniku.
  4. Praca zdalna ucznia podlegać będzie ocenie poprzez m.in.: pracę domową, aktywność, test, sprawdzian.
  5. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas będą informować na bieżąco o nioobecnościach uczniów poprzez e-dziennik.
  6. Usprawiedliwianie nieobecności uczniów na zajęciach dokonuje wychowawca klasy po informacji od rodzica/ opiekuna.
  7. Zajęcia praktyczne w CKZ odbywają się stacjonarnie z obowiązkowym uczestnictwem uczniów, a młodociani pracownicy odbywają je u swoich pracodawców.
  8. Klasy II Tcg i II Tdg w terminie od 19 do 30 października 2020 r. realizują praktykę zawodową.

W przypadku braku możliwości dostępu do komputera w domu podczas zajęć zdalnych, istnieje możliwość wypożyczenia laptopa ze szkoły. Zainteresowane osoby proszę o przesłanie podania z numerem telefonu kontaktowego do Rodzica lub Opiekuna prawnego ucznia na adres e-mail szkoły: sekretariat@pce.lebork.pl

Dyrektor PCE

Artur Obolewski

Zobacz nasze