Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Komunikat Dyrektora PCE

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki stacjonarnej prowadzonej w szkole.

Zajęcia odbywać się będą z zachowaniem dotychczasowych zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Przypominamy o zachowaniu dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły i obowiązku noszenia maseczek, szczególnie w przestrzeniach wspólnych podczas przerw międzylekcyjnych.

 

Artur Obolewski

Dyrektor PCE w Lęborku

Zobacz nasze