Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Komunikat Dyrektora PCE w Lęborku z dnia 16 kwietnia 2021 r.

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, od 19 kwietnia br. w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe mogą odbywać się zajęcia stacjonarne, praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne dla klas przystępujących do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec/lipiec 2021 

W związku z powyższym:

  1. Zajęcia stacjonarne w Centrum Kształcenia Zawodowego dla uczniów klas III Szkoły Branżowej I Stopnia będą odbywać się  dla  zawodów:
  • stolarz,
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
  • mechanik-monter maszyn i urządzeń
  1. Ponadto zajęcia praktyczne wyłącznie dla uczniów klas III, będących młodocianymi pracownikami będą odbywać się u pracodawców.
  2. Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkoły zostają przedłużone do 25 kwietnia br.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Załączam również link do komunikatu MEiN z dnia 15 kwiecień 2021 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia

Zobacz nasze