Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Komunikat Dyrektora PCE w Lęborku z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, od 26 kwietnia br. wprowadza się zmiany w funkcjonowaniu szkoły.

W związku z powyższym:

  1. Zajęcia praktyczne  w Centrum Kształcenia Zawodowego dla uczniów klas Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia będą odbywały się w formie stacjonarnej. 
  2. Praktyki zawodowe u pracodawców będą odbywały się w formie stacjonarnej wg. ustalonego harmonogramu.
  3. Ponadto zajęcia praktyczne dla uczniów klas będących młodocianymi pracownikami będą odbywać się u pracodawców w pełnym wymiarze.
  4. Zajęcia praktyczne dla uczniów klas II i III Technikum przystępujących do egzaminu praktycznego będą prowadzone w szkole wg. planu jeden dzień w tygodniu:

II Tcg – środa, II Tdg – środa, II Tap – środa, II Tbp – wtorek, III Tbl – wtorek,      III TLa – czwartek.

  1. Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkoły zostają przedłużone.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Załączam również link do komunikatu MEiN z dnia 22 kwietnia 2021 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-pracy-szkol-i-placowek-od-26-kwietnia-br--nauka-hybrydowa-dla-najmlodszych-uczniow-z-11-wojewodztw

Artur Obolewski

Dyrektor PCE w Lęborku

Zobacz nasze