Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Korzystamy z „Wolnych dźwięków”! Bo wszystko gra!

Książka historyczno – polityczna!

Uczniowie kształcący się na monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie korzystają  z płyty: „Polityka polska i odbudowanie państwa”. To na niej powiązania piśmiennicze dotyczące czynności tworzenia książki, osobistego dziennika, określają działania polityczne i wpływają na jakość historii. Noty, memoriały, akcje, dokumenty, korekty woluminu, przypominają o Warszawie z roku – 1925.

***

Zadaniem aktora jest opisanie dzieła, które dotyczy przyszłości naszego kraju. Książka polityczna zmusza więc do ustalenia faktów, dat, wydarzeń, wydawcy, ceny i jakości papieru. To wszystko stanowi, bowiem Testament Chrobrego. Wizja Europy:

- bez rozbiorów, wolnej, z cenną, bo polską mądrą myślą – zmienia radykalnie poglądy całego społeczeństwa, podlega wartości zjednoczenia się narodów.

Przypominamy:

-  że nawiązaliśmy współpracę partnerską:

- PCE z Fundacją „Wolne Dźwięki”.

W ramach tego przedsięwzięcia w szkole brzmią  cyfrowe audiobooki, które wzbogacają  zbiory biblioteczne.

Projekt współfinansuje  - Minister Obrony Narodowej.

Pod inspiracją słów zawartych na otrzymanych płytach pozytywnie wpływamy  na   wszelkie partnerskie kontakty, wymienimy się poglądami oświatowymi, pomagamy  w popularyzowaniu zbiorów.

Temat:

Projekt: ”Cyfrowe biblioteki multimedialne jako narzędzie wychowania patriotycznego”.

Wartość o podłożu historycznym i patriotycznym wzbogaca zatem  zajęcia lekcyjne, a także wywołuje melodyjne podejście do życia w szkole. Jakość nagrań potwierdza ich wartość edukacyjną oraz przybliża rolę MON – u.  A taka innowacyjna forma kontaktu z uczniami dopasowuje się do ich zainteresowań oraz nowoczesnego stylu spędzania czasu wolnego.  

Rok 2018!

Bibliotek PCE.

Sylwia Skroś

 

Zobacz nasze