Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Laptopy dla PCE!

Powiat Lęborski, jako organ prowadzący zakupił laptopy dla szkół średnich. Na ręce dyrektorów placówek oświatowych sprzęt wręczyła  15 maja  br. Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski wraz z Edmundem Głombiewskim, Wicestarostą Lęborskim.

Na zakup sprzętu powiat pozyskał 99.999,90 zł tys. zł. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach Osi I – Powszechny Dostęp do Szybkiego Internetu, Działania 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Pozyskane środki umożliwiły zakup  30 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz akcesoriami, tj. słuchawkami i torbami transportowymi. W ramach pozostałych środków przy dofinansowaniu z budżetu Powiatu, na podstawie decyzji Zarządu, Powiat dokupi kolejne 2 zestawy komputerowe.

W dobie panującej pandemii, sprzęt wykorzystany zostanie do wsparcia zdalnego nauczania, prowadzonego obecnie w szkołach.

Dyrektor PCE w Lęborku informuje Uczniów i Rodziców, że w przypadkach braku możliwości korzystania z komputera istnieje możliwość wypożyczenia laptopa ze szkoły. Zainteresowane osoby proszę o przesłanie wniosków z numerem telefonu kontaktowego do Rodzica lub Opiekuna prawnego ucznia na adres e-mail szkoły: sekretariat@pce.lebork.pl.

Zobacz nasze