Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Maturzysto! AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ w Gdyni zaprasza na studia!

Od 2021 roku dodajemy dodatkowe przedmioty, które będą uwzględniane przy rekrutacji na studia WOJSKOWE.

Do tej pory braliśmy pod uwagę przy ocenie waszych wyników maturalnych tylko matematykę i język angielski. Od nadchodzącego roku uwzględnimy również: Informatykę przy aplikowaniu na kierunki: informatyka i systemy informacyjne w bezpieczeństwie.Fizykę przy aplikowaniu na kierunki: mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika. Geografię przy aplikowaniu na kierunek nawigacja.

Weź przyszłość w swoje ręce i sprawdź naszą ofertę na stronie

https://www.amw.gdynia.pl/

Jednocześnie wychodząc naprzeciw aktualnej sytuacji, proponujemy realizację spotkania on-line uczniów ze studentami wojskowymi naszej uczelni, w ramach godziny wychowawczej lub wiedzy o społeczeństwie. Specjalnie w tym celu powstało na naszej uczelni mini studio, w którym studenci opowiadają o uczelni, studiach, symulatorach i służbie wojskowej. W przypadku zainteresowania prosimy o przesłanie na nasz e-mail informacji zwrotnej z osobą kontaktową, z którą będziemy mogli ustalić termin i godziny takiego wirtualnego spotkania na żywo.

***

Dział Promocji i Wymiany Międzynarodowej

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

ul. Śmidowicza 69

81-127, Gdynia

 

Zobacz nasze