Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Mianowania Uczniów Klas Wojskowych na Wyższe Stopnie – nadane!

Mianowanie!

Uroczystość Mianowania Uczniów Klas Wojskowych na Wyższe Stopnie otwiera oficjalnie Dyrektor PCE – Pan Artur Obolewski, który przybliża rys historyczny i zasługi naszych uczniów kształcących się w tym zawodzie na przestrzeni – 5 lat. Włodarze miasta i powiatu dołączają z życzeniami. Podkreślają słuszny wybór profili logistycznych zachęcających do wstąpienia w te  szeregi zarówno kobiet, jak i wysportowanych mężczyzn. Widoczność mundurów jest bowiem zauważalna podczas wszystkich uroczystości państwowych, co z pewnością podnosi ich rangę, a młodych ludzi stawia na stanowisku lokalnych liderów promujących wartości patriotyczne.

W mianowaniu uczestniczą:

- Starosta Powiatu Lęborskiego  - Pani Alicja Zajączkowska,

- Wiceburmistrz Miasta Lęborka  - Pan Marian Kurzydło,

-Teresa Lis, starszy wizytator delegatury Kuratorium Oświaty w Gdańsku,

- Dowódca 1 Batalionu Zmechanizowanego  w Lęborku – płk Kamil Hohm,

- Koordynator Edukacji Wojskowej – st. chor. sztab. Wojciech Szweda,

 - Żołnierze lęborskiej jednostki , przedstawiciele mediów, Rodzice  uczniów klas wojskowych.

W szkole!

Dwa spójne profile: budownictwa i logistyki – kształcą przyszłych wojskowych pragnących kontynuować edukację na studiach wyższych. Szkoła średnia przygotowuje ich do zajęć na terenie poligonu,  do kreatywnej współpracy z 1 Batalionem Zmechanizowanym   w Lęborku, Ministerstwem Obrony Narodowej. Programy pilotażowe, zajęcia z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, komputerów i sztuk walk, to podstawa do zbudowania fundamentu dla wojskowości.

***

Nad poprawną wizją tych klas czuwają więc  nauczyciele PCE - mjr Ryszard Sałasiński, ppłk Ryszard Konefał i kpt Mirosław Świątkowski i kmdr ppor. Sławomir Głowacki.
 

Doświadczona kadra!

Wysokie średnie naszych uczniów podkreślają jakość kształcenia, a także wiedzę uzyskaną od specjalistów, którzy, w ramach edukacji wojskowej, jak i logistyki, udzielają na każdym tym etapie sporego  wsparcia.  Nie bez znaczenia pozostaje także przychylność władz samorządowych, które  zawsze podchodzą  przyjaźnie do obranej funkcji kształcenia.  

Dyrektor Szkoły przypomina więc, że bardzo cenna jest współpraca z jednostką wojskową w Lęborku i Siemirowicach, Zespołu Szkół Morskich  w Gdańsku i Liceum Mundurowym w Pucku. Na tak znaczące  zasługi  w osiąganiu  dotychczasowych sukcesów klas wojskowych wpłynęła  wzorowa współpraca:

- kadry nauczycielskiej z zakresu edukacji wojskowej i logistycznej,

- wsparcie MON w doposażenie uczniów w umundurowanie i  sprzęt wojskowych potrzebny do ćwiczeń.

Program Uroczystości!

Rangę uroczystości podkreśla  wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu państwowego. W dalszej części uroczystości prezentują się  specjalności i klasy mundurowe oraz wyświetlamy film przedstawiający realizację zajęć z edukacji wojskowej. W kolejnym punkcie programu odbywa się Pokaz Walki Wręcz, odśpiewanie pieśni niepodległościowych w którym uczestniczy młodzież.  Odczytujemy także  decyzję o mianowaniu uczniów na kolejne stopnie oraz nadanie im tytułu i oznaki Wzorowego Kadeta. Złotymi, srebrnymi i brązowymi odznakami kadetów wyróżniamy 13 uczniów.


Mianowanie  młodzieży na Kadetów!

W uroczystości Mianowania Kadetów klas mundurowych uczestniczą  uczniowie kontynuujący naukę w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lęborku. Młodzież z klas drugich awansuje na  stopień kadeta, a  z trzecich na stopień starszego kadeta.

Sylwia Skroś

Zobacz nasze