Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Mowa miłości podczas 15 Miejskiego Przeglądu Jasełek!

U Aniołów!

Gdy w Lęborku dochodzą do głosu Anielskie dzieci, to w kinie LCK Fregata rozpoczynamy 15 Miejski Przegląd Jasełek – 2019. Prezentacja grup przedszkolnych ukazuje wyjątkowo wzruszające kolędy, zarówno te stare, jak i w nowoczesnych opracowaniach scenicznych. Mała Dziecina przynosi do miasta – miłość – a ona rozlewa się do wszystkich serc. Bo oto mowa miłości wdziera się do kina, aby pobudzać wszystkich do występów scenicznych. Tradycja przełamana;

-  akrobatyką, baletowymi popisami, prawdziwymi instrumentami, pieśniami i recytowanymi wierszami wzbudza wielki podziw.

 Patrzysz więc na Lębork w ujęciu wachlarza, który pozwala wierzyć w głęboki sens życia. Opieka duchowa sprawowana przez o. Romana Ziołę i Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku -  przybliża chrześcijański charakter świąt Bożego Narodzenia. Bo ono trwa w nas codziennie.

Łączność instytucjonalna!

Wszystkie instytucje łączą się w jednym wskazanym temacie. W miłości do Dzieciątka, które przychodzi na świat:  w tej akcji pomaga Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła w Lęborku, Młodzieżowy Dom Kultury, Dom Samopomocy Lwiątko, Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, kino LCK Fregata i sponsorzy, którzy dokładają cegiełki do wielkiego dzieła.

***

W II części Przeglądu występują uczniowie Szkół Podstawowych, Ponadpodstawowych, instytucji: MDK, Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Lęborku, aby w innej formie wzbogać całe Jasełka. W tym roku wdziera się jednak technologiczne rozwiązanie,  pojawia się ono na dużym ekranie młodzieńczych cieni i  powoduje, że sztuka wyrazu i religijnego podejścia łączy zdjęcia, filmiki, muzyków i teatr postaci. W innej formie wkracza MDK, który w ujęciu typowo teatralnym daje popis sztuki recytatorko – dekoracyjnej. Szkoły i przedszkola wchodzą w innowację, czyli  w świat  baśni, tradycji i scenek tematycznych. Ale miłość wiąże to wszystko w logiczną całość.

Mowa miłości.

Tylko w Lęborku.

Podczas Jasełek.

PCE – opiekun grupy uczniowskiej – ks. Krystian Stalkowski.

Oprawa Jasełek 2019.  ( impreza masowa )

XV MIEJSKI PRZEGLĄD JASEŁEK  -  LĘBORK,   1 lutego 2019r.

Informacje

 

JURY W SKŁADZIE:

 

I część: 

                    Teresa Szczepańska   - Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku

Hanna Mancewicz      -  Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Łęczycach

Halina Krzewniak      -  Prezes Stowarzyszenia TAK

 

 II część:

               Zofia Biskupska-Lisiecka  – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Lęborku

Wojciech Bonemberg – Instruktor Środowiskowego Domu Samopomocy LWIĄTKO

 

W PIERWSZEJ CZĘŚCI I MIEJSCE  JURY PRZYNAŁO GRUPOM JASEŁKOWYM z:

Przedszkola nr 6

 Przedszkola nr 9

 

W DRUGIEJ CZĘŚCI I MIEJSCE  JURY PRZYNAŁO GRUPOM JASEŁKOWYM ze:

 Szkoły Podstawowej nr 8

Młodzieżowego Domu Kultury

 

Do udziału w przeglądzie zgłosiło się ponad  500 osób, w tym:

                                                            460  wykonawców

                                                                       41  opiekunów

 W obsłudze przeglądu udział wzięło 6 osób w tym:

 koordynator przeglądu - Regina Szczupaczyńska

wolontariusze - Teresa Koszałka i Maria Szczupaczyńska

oraz pracownicy LCK Fregata

 

    ORGANIZATORZY:

Lęborskie Centrum Kultury FREGATA,

Lęborskie Stowarzyszenie  św. Jakuba Ap.,

Młodzieżowy Dom Kultury,

Parafia św. Jakuba Apostoła,

Środowiskowy Dom Samopomocy LWIĄTKO,

 

SPONSORZY:

Nadleśnictwo Lębork (dofinansowanie)

Firma GĄBPŁYT – Barbara i Stanisław Okrój (materiał na anioły)

 

KONFERANSJERZY:

 

  I cz.   -  Katarzyna Frankowska-Kręcisz

II cz.  -    Sylwia Skroś

 

PATRONAT HONOROWY:

 

 BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA

 STAROSTA LĘBORSKI

 

PATRONAT MEDIALNY

  Dziennik Bałtycki – o/LĘBORK

     Lęborskie Fakty Młodych

 

 Sylwia Skroś

Zobacz nasze