Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Nowy rok szkolny w LO dla Dorosłych

W sobotę 04.09.2021 r. miało miejsce uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego w naszym III Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

Słuchaczy III i V semestru powitał Dyrektor Szkoły – Pan Artur Obolewski i omówił specyfikę zajęć dydaktycznych przewidzianych na I i II półrocze, a także warunki ich zaliczenia.
 
Wicedyrektor Szkoły – Pani Zenona Gawrylak, przedstawiła harmonogram zaplanowanych lekcji oraz egzaminów semestralnych z poszczególnych przedmiotów.
 
Po zakończeniu uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022, nasi słuchacze wzięli udział w pierwszych zajęciach lekcyjnych.
 
 
Sławomir Hryczak
Zobacz nasze