Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

O współczesnym rynku pracy w PCE

19.10.2018 r. młodzież z klas IVTla, IVTLb, IVTB/OZE oraz IIIa została zapoznana przez przedstawiciela Oddziału Zamiejscowego w Słupsku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku z charakterem współczesnego rynku pracy. Prelegent - doradca zawodowy  Pani Sylwia Kozłowska - Zapiec podkreśliła znaczenie indywidualnych predyspozycji do wykonywania określonej profesji oraz cech naszej osobowości dla satysfakcjonujących wyborów zawodowych. Dzięki temu spotkaniu biorący w nim udział uczniowie, niewątpliwie bardziej świadomie będą planować własną ścieżkę rozwoju edukacyjnego (studia, szkoła średnia dla dorosłych, kwalifikacyjne kursy zawodowe) i zawodowego (własna firma, praca w wyuczonym lub innym zawodzie).

Piątkowe zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczących się w wyżej wymienionych klasach zostały zorganizowane m.in. z inicjatywy Pani Bożeny Murawskiej – doradcy zawodowego - konsultanta powiatowego.

 

 

Sławomir Hryczak

 

Zobacz nasze