Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

PCE uczestnikiem podsumowania projektu edukacyjnego Otwarte umysły.

W piątek 28.09.2018 r. Dyrektor PCE – Pan Artur Obolewski wraz z grupą nauczycieli i uczniami wziął udział w pikniku naukowym zorganizowanym na terenie ILO w Lęborku. Wydarzenie to o charakterze edukacyjno – kulturalnym miało na celu podsumowanie zadań realizowanych w ramach projektu edukacyjnego Powiatu Lęborskiego pn. Otwarte umysły, w które była zaangażowana również  nasza placówka. W piątkowym przedsięwzięciu uczestniczyły także szkoły podstawowe – opiekunowie wraz z młodzieżą z klas VIII oraz III gimnazjalnych. Dzięki temu uczący się we wspomnianych oddziałach mogli zapoznać się z ofertą kształcenia PCE.

Za przygotowanie stoiska promocyjnego Budowlanki odpowiadali: Pani Aleksandra Motas – pedagog, Pan Sławomir Hryczak – doradca zawodowy i grupa uczniów z klasy IIIT (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej/technik logistyk – profil wojskowy).

Sławomir Hryczak