Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku - życzy na BN!

Sekcja Oświaty – Region Gdański                                          

Podnieś rękę, Boże Dzieci

  Błogosław ojczyznę miłą
                    w dobrych radach, w dobrym bycie
  Wspieraj jej siłę swą siłą

Kolęda „Bóg się rodzi”

ŻYCZENIA I PODZIĘKOWANIA

Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok 2019

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

 

Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku

przesyła Członkom NSZZ „Solidarność”  oraz Współpracownikom

życzenia radosnego przeżycia Wigilii oraz Świąt Bożego Narodzenia,

a w Nowym 2019 Roku osobistej i zawodowej pomyślności.

 

Prosimy przyjąć serdeczne podziękowania za działania, jakie podejmujecie

Państwo w szkołach, by jak najlepiej przekazać wiedzę i kształcić umiejętności,

a zarazem wpajać miłość do naszej dużej i małej Ojczyzny.

 

Życzymy również Państwu Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom

Niepedagogicznym, Emerytom, wszystkim Osobom związanym z oświatą,

jak najwięcej szacunku społeczeństwa dla efektów Waszej trudnej,

            ale jakże pięknej pracy z młodymi ludźmi.

I bądźmy solidarnie razem, gdyż trudnych wyzwań jest wiele.

Z wyrazami sympatii i pamięci:

Wojciech Książek (przewodniczący Sekcji),

Barbara Kamińska (zastępca przewodniczącego),

Anna Kocik (zastępca przewodniczącego),

Hanna Minkiewicz (sekretarz Sekcji),

Bożena Brauer (członek Prezydium),

                                Maciej Werra (członek Prezydium).

 

Zobacz nasze