Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Przemyślany marketing – to Targi Edukacyjne w PCE

W szkole!

- 25.10.2018 roku przedstawiciele szkół średnich oraz placówek artystycznych, wspierających kulturę (m.in.: MDK), wystawiają własne stanowiska z ulotkami, folderami, urządzeniami telekomunikacyjnymi, monitorami,  informacjami o nowych kierunkach kształcenia  w roku szkolnym 2019/2020. Nowoczesne przymiarki edukacyjne, to wstęp do wyboru placówki oświatowej, zainteresowania się różnymi zawodami, a także pierwszy  kontakt z nauczycielami, Dyrektorami, czy uczniami.

Tłumy młodych w PCE!

Frekwencja potwierdza fakt, że dobra szkoła, to marzenie dla sporej ilości osób. Ich potencjał i możliwości intelektualne -  wykorzystujemy zatem w klasach profilowych: zawodowych, technikalnych, licealnych, podczas zajęć artystycznych. Lębork przyciąga, bowiem młodzież klasami, które w przyszłości dają konkretny zawód. Ta perspektywa stanowi więc drzwi do dalszej edukacji w szkołach wyższego szczebla.

Młodzi dla młodych!

W 2018 roku to młodzi opowiadają młodym o zawodach, którymi pasjonują się w PCE: logistycy, budowlańcy, OZE, fryzjerzy, kucharze, stolarze, cukiernicy, sprzedawcy, wielozawodowcy, gdyż o przyszłości całego narodu decyduje  - wykształcenie. Targi Edukacyjne przyczyniają się do stowrzenia bazy informacyjnej koniecznej w pierwszym etapie  rozbudowanego procesu  - rekrutacji.  

Sylwia Skroś

Zobacz nasze