Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych

02.09.2021 r. w sali gimnastycznej PCE odbyło się spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów wszystkich klas I, czyli technikalnych oraz branżowych. Dyrektor Szkoły – Pan Artur Obolewski przedstawił zgromadzonym charakter nauki w poszczególnych typach oddziałów oraz harmonogram organizacji roku szkolnego 2021/2022. Nauczyciel edukacji wojskowej – Pan Ryszard Sałasiński, przybliżył obecnym specyfikę edukacji w oddziałach o profilu wojskowym. Doradca zawodowy – Pan Sławomir Hryczak, omówił sposób tworzenia konta w E – dzienniku.
Dyrektor poinformował zebranych rodziców o potrzebie szczepień uczniów przeciw COVID-19 i zachęcił do zapoznania się z materiałami informacyjnymi przygotowanymi przez MEiN na temat szczepień, które są dostępne na stronie internetowej szkoły.
 
Po zakończeniu części oficjalnej rodzice naszych uczniów przeszli wraz z wychowawcami klas I do sal lekcyjnych, gdzie kontynuowano omawianie wyżej wymienionych zagadnień.
 
 
Sławomir Hryczak
Zobacz nasze