Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku DNIA 14 LISTOPADA 2018R. organizują POMORSKI DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku DNIA 14 LISTOPADA 2018R. organizują POMORSKI DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ZESPOLE SZKÓŁ GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I AGROBIZNESU w LĘBORKU, UL. WARSZAWSKA 17 w godzinach OD 10.00 DO 14.00.

Wydarzenie to odbywa się w trakcie trwania Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (12.11– 18.11.).

Celem POMORSKIEGO DNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jest promowanie przedsiębiorczości – zarówno w zakresie zakładania indywidualnej działalności gospodarczej jak również przedsiębiorczości postrzeganej jako szczególny rodzaj aktywności sprzyjającej realizacji rozwoju zawodowego i edukacyjnego oraz rozwój sieci współpracy pomiędzy partnerami społecznymi w zakresie przedsiębiorczości, promowanie dobrych praktyk oraz wymiana doświadczeń.

 

Zobacz nasze