Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Targi Edukacyjne w kamerze i aparacie fotograficznym.

W PCE!

Podczas tegorocznych Targów Edukacyjnych PCE odwiedzają przedstawiciele lokalnych mediów oraz włodarze miasta i powiatu. Gościmy w murach naszej szkoły – Wicestarostę – Panią Elżbietę Godderis, która wypowiada się na temat takiej promocji  regionu. Szkolnictwo średnie, przy organie prowadzącym, czyli Starostwie Powiatowym w Lęborku, odgrywa znacząca rolę edukacyjną, gdyż wpływa na decyzje życiowe wszystkich młodych ludzi. Opieka nad uczniami i baza lokalowa – to zadania, które w dobie XXI wieku zaliczamy do podstawowych form kształcenia młodzieży.

Dyrektor w mediach!

Dyrektor PCE - Pan Artur Obolewski -  przedstawia w mediach zasadność organizacji takich targów, a także dzieli się z innymi osobami pomysłami na wprowadzenie innowacyjnych kierunków kształcenia. Trendy edukacyjne stanowią dla niego  podstawę do zaspokajania podstawowych potrzeb rynkowych. Warto jednak podkreślić, że nasi uczniowie znajdują pracę, bądź wybierają się dalej na studia. Możliwości rozwoju i zapewnianie  praktyk zawodowych  - to gwarancja każdego sukcesu.

Sylwia Skroś

 

Zobacz nasze