Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Uwaga kandydaci do klas o profilu wojskowym (oddziałów przygotowania wojskowego)!

Informujemy, że wszyscy kandydaci do klas o profilu wojskowym, niezależnie od miejsca umieszczenia tych oddziałów na swojej liście preferencji, zobowiązani są przystąpić do próby sprawności fizycznej, które odbędą się w sali gimnastycznej PCE w Lęborku przy ul. Pionierów 16, w dniach 7 – 11 czerwca br.

Lista uczniów przystępujących do prób sprawności fizycznej zostanie podana na stronie internetowej szkoły w dniu 2 czerwca br.

Wszyscy przystępujący do prób sprawności fizycznej zobowiązani są posiadać strój sportowy i obuwie zmienne (jak na zajęcia wychowania fizycznego) oraz oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na udział dziecka.

Kandydaci, którzy z przyczyn losowych nie będą mogli przystąpić do prób sprawności fizycznych w wyznaczonym dniu, powinni najpóźniej następnego dnia roboczego, czyli 14 czerwca br. zwrócić się z wnioskiem do dyrektora PCE o umożliwienie przystąpienia do próby w terminie dodatkowym.

Artur Obolewski

Dyrektor PCE w Lęborku

Zobacz nasze