Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

W PCE-ZSP z uczniami zdolnymi i nagradzanymi za wysokie frekwencje.

W szkole !    

Konstruktywne podsumowanie I semestru,  w roku szkolnym 2018/2019,  to w PCE-ZSP tradycyjnie okazja do wręczenia dyplomów i upominków. Spotkanie, które odbywa się w świetlicy szkolnej, a  wzbogaca je przemówienie Dyrektora Szkoły – Pana Artura Obolewskiego –  przypomina młodzieży o obowiązkach i nagrodach za wysokie frekwencje.

Uwagi i pochwały!

W sprawach porządkowych na wyszczególnienie zasługują problemy dotyczące średniej  całej szkoły, jak i tej rozdzielonej na poszczególne klasy. Dyrektor omawia więc, przy wspomaganiu slajdów, wyniki uzyskane na forum całej  społeczności, analizuje sposoby zdobycia nagród za systematyczne uczęszczanie do szkoły,  wyróżniającą  naukę, a także  ukazuje drogę do otrzymania stypendium.

Nasze sprawy!

Pan Artur Obolewski – uczula młodzież na zakaz używania e-papieorsów, nagłaśniany przez liczne  instytucje dbające o zdrowie i prawidłowy rozwój młodych ludzi. Przypomina o 2 projektach („Zawodowcy na topie”, „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”) w ramach, których szkoła stwarza możliwości odbycia staży (płatne staże zawodowe oraz praktyki zawodowe). Edukacja szkolna wspomagana przez zajęcia dodatkowe wpływa, bowiem na szerszy zakres zainteresowań i poświęcania uwagi na liczne pasje. Dyrektor  przypomina więc  o systematycznej nauce nagradzanej podczas uroczystych apeli. Ten model obecnej edukacji oddaje wysiłek twórczy, który pomaga osiągać sukcesy i kontynuować naukę na Uczelniach Wyższych. Uczniowie PCE pogłębiają wiedzę na temat korzyści wynikających z przestrzegania szkolnego Statutu, a także sposobie wyłapywania niskich frekwencji i słabych ocen, które uniemożliwią dalsza naukę na kolejnych szczeblach edukacji.  

Wręczanie upominków!

Pod koniec apelu porządkowego – Dyrektor przy pomocy n-la świetlicy – którym jest Pani Klaudia Brzózka – wręcza specjalne  nagrody rzeczowe  za najwyższe wyniki i 100% frekwencję.

Wszystkim nagrodzonym - gratulujemy!

Sylwia Skroś

Zobacz nasze