Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Wyniki konkursu o AIDS!

Konkurs plastyczny był organizowany przez Starostwo Powiatowe w Lęborku oraz przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku. Celem organizowanego konkursu było podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także kształtowanie postaw tolerancji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS oraz kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne oraz najbliższych. 

Wśród 28 prac konkursowych, 9 było autorstwa uczniów z naszej szkoły. Komisja miała trudne zadanie, ale ostatecznie przyznała trzy miejsca na podium oraz 2 wyróżnienia. Zaszczytne pierwsze miejsce w konkursie przypadło uczennicy naszej szkoły Emilii Suchodolskiej z klasy 1 A. Nagrody wręczyli Starosta Lęborski Pani Alicja Zajączkowska oraz Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Pan Zbigniew Barański.

Serdecznie gratulujemy naszej uczennicy oraz dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. 

Opiekunowie konkursu:

Dorota Grunwald

Katarzyna Kielas

 

Zobacz nasze