Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Wyniki Konkursu "Każdy budować może" edycja III

Tradycyjnie na początku grudnia rozstrzygnęliśmy wyniki konkursu „Każdy budować może”- edycja III. Konkurs cieszy się co raz większym zainteresowaniem wśród uczniów. Tegoroczna edycja pod tym względem jest rekordowa.

Regulamin konkursu przewidywał podział na dwie kategorie:

  • Prezentacja o tematyce budowlanej lub energetyce odnawialnej (OZE)
  • Wykonanie modelu o tematyce budowlanej lub urządzenia z zakresu energetyki odnawialnej (OZE)

 

Dotarło do naszej szkoły 39 prac konkursowych 8 prezentacji i 31 modeli.

Twórcy włożyli dużo pracy w modele i w prezentację, wszystkie były przemyślane i staranne.

Wszystkie prace są arcyciekawe, jednak mogliśmy przyznać tylko trzy miejsca w każdej kategorii.

Nagrodzonymi pracami są:

w kategorii „Prezentacja o tematyce budowlanej lub energetyce odnawialnej (OZE)”

1.       Michał Krzemiński Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej

2.       Eryk Keller Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej

3.       Tatiana Piotrowska Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku.

 

W kategorii „Wykonanie modelu o tematyce budowlanej lub urządzenia z zakresu energetyki odnawialnej (OZE)”

1.       Magdalena Dąbek, Kacper Wróblewski Zespół Szkół w Cewicach

2.       Aleksandra Metera Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej

3.       Łukasz Parasiński Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łęczycach.

 

                Ponadto Dyrektor - Pan Artur Obolewski -  przyznał wyróżnienie dla pracy Zuzanny Monczak i Zuzanny Bikowskiej – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku oraz wyróżnienie Starszego Wizytatora Kuratorium w Gdańsku - Pani Teresy Lis dla ucznia - Bartosza Pobruckiego (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łęczycach).

 Serdecznie dziękujemy uczniom oraz opiekunom za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy!!

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 13.12.2018 roku podczas „Dni otwartych” w Centrum Kształcenia Praktycznego w Lęborku przy ulicy Amii Wojska Polskiego 31 o godzinie 1100.

 

Serdecznie zapraszamy.

Zenona Gawrylak

Justyna Dudzik

Katarzyna Kwiatkowska-Obrzud

Zbigniew Kotłowski

 


 

Zobacz nasze