Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Wysyłamy pracę na XXV Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza O Laur Plateranki

Informujemy, że wysyłamy pracę uczennicy PCE na XXV Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza O Laur Plateranki.

  1. Turniej jest imprezą cykliczną, która odbywa się corocznie. Finał XXV Ogólnopolskiego Turnieju przewidziany jest na 11 grudnia 2019 roku (środa) – godz. 17.00. Organizatorami Turnieju są: Biblioteka Szkolna, Samorząd Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego  w Sosnowcu oraz miłośnicy poezji związani ze szkołą.
  2. Współorganizatorem jest Urząd Miasta w Sosnowcu
  3. Konkurs organizowany jest wyłącznie dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych z Polski i ze środowisk polonijnych poza granicami kraju.
  4. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest nadesłanie trzech opatrzonych pseudonimem egzemplarzy jednego, nigdzie dotąd niepublikowanego ani nienagradzanego na innych konkursach wiersza.
  5. Przewiduje się możliwość opublikowania tekstów nagrodzonych i wierszy wskazanych przez jury w osobnej publikacji, co zależy jednak przede wszystkim od możliwości finansowych organizatorów. Nadesłanie wiersza na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na jego ewentualny druk w tomiku, Internecie oraz zainteresowanych Turniejem gazetach i pismach. Za zamieszczone wiersze nie przewiduje się honorariów.
  6. W komisji konkursowej zasiadają historycy literatury z Uniwersytetu Śląskiego, poeci i krytycy literaccy, nauczyciele – poloniści z II Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu oraz uczniowie.

 

Sylwia Skroś

 

 

Zobacz nasze