Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Złożyli przysięgę!

5 września br. w dwunastu jednostkach wojskowych w całym kraju odbyły się przysięgi wojskowe dla absolwentów szkół realizujących program Ministerstwa Obrony Narodowej „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”. Przysięgi  te składały osoby ,które zdecydowały się odbyć skróconą służbę przygotowawczą.

Absolwenci Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lęborku, w liczbie 14 osób, sześciotygodniową skróconą służbę przygotowawczą wraz z uczniami jeszcze trzech szkół z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego rozpoczęli w dniu 10 sierpnia w 33 Dywizjonie Rakietowym OP w Gdyni.

Szkolenie obejmuje dwa etapy -szkolenie przygotowawcze, które obejmuje szkolenie podstawowe, min. szkolenie strzeleckie, taktyczne, terenoznawstwo,  łączność oraz obronę przed bronią masowego rażenia .Drugi etap to szkolenie specjalistyczne, na zakończenie drugiego etapu odbędzie się egzamin ,kończący się uzyskaniem specjalności wojskowej wartownika. Jeśli  elewi zaliczą go pozytywnie, zostanie im nadany przydział mobilizacyjny i będą mogli ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej.

Absolwenci certyfikowanych klas wojskowych naszej szkoły  w czasie szkolenia dali się poznać jako młodzi żołnierze posiadający duży zasób wiedzy wojskowej, zarówno teoretycznej  jak i praktycznej. O ich wielkim zaangażowaniu świadczy między innymi to że trzech z pośród naszych absolwentów tj. Klaudia Wolska, Szymon Piepka i Jędrzej Narloch zostali wyróżnieni złożeniem przysięgi na sztandar za osiąganie  bardzo dobrych wyników w szkoleniu . Natomiast Dominika Kurzydło i Klaudia Wolska zostały wyróżnione listem gratulacyjnym przez dowódcę jednostki za bardzo dobra dyscyplinę wojskową i osiąganie wysokich wyników w szkoleniu. Warto wspomnieć ,że listy gratulacyjne  zostały wręczone młodym żołnierzom przez dowódcę 33 dywizjonu rakietowego OP w obecności rodziców ,którym dowódca pogratulował wychowania tak zdolnych dzieci.

Skrócona służba przygotowawcza to rozwiązanie dla chętnych. Znaczna część absolwentów wybiera tez inne formy służby wojskowej- część z nich rozpoczyna kształcenie na Akademiach Wojskowych, odbywa szkolenie wojskowe w ramach Legii Akademickiej na studiach cywilnych ,bądź wybiera służbę wojskową w WOT.

Ryszard Sałasiński

 

Zobacz nasze