Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Terminy egzaminów zawodowych w sesji czerwiec/lipiec 2018

 TERMINY EGZMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 

SESJA II CZERWIEC/LIPIEC 2018 r.

 

EGZAMIN PISEMNNY

 

19.06.2018 r. (wtorek) godz. 1000 sala gimnastyczna

 

1. A.30 organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania(IITL)

2. A.13 wytwarzanie wyrobów stolarskich (IIIB-)

3. A.18 prowadzenie przedaży (IIIA)

4. A.30 organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania(IITL-1)- sala 29

5. A.18 prowadzenie przedaży (IIIA-1)- sala 29

 

19.06.2018 r. (wtorek) godz. 1200 sala gimnastyczna

 

1. A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych (IIITL)

2. B.06 wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich (IIa)

3. B.33 Organizacja i kontrolowanie robót (IIITB)

4. A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych (IIITL)- sala 31

5. B.06 wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich (IIa)- sala 31

 

19.06.2018 r. (wtorek) godz. 1400 sala 31

 

B.07 wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych (IIIa- 11)

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY- forma „d”

 

26.06.2018 r. (wtorek) godz. 900- sala gimnastyczna

 

A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych (IIITL)

 

26.06.2018 r. (wtorek) godz. 1300

 

1. B.33 Organizacja i kontrolowanie robót (IIITB)- sala 31

2. T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych(absolwenci)- sala 29

3. A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych (absolwenci)

 

26.06.2018 r. (wtorek) godz. 1600

A.30 organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania(IITL-67)

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY- forma „w”

 

1. A.13 wytwarzanie wyrobów stolarskich (IIIB-4)- 25.06.2018 r. sala 20

2. B.06 wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich (IIa-15) 26-27.06.2018 r. sala 7

3. B.07 wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych (IIIa- 11)- 25.06.2018 r. sala 7

4. A.18 prowadzenie sprzedaży (IIIA-14)- 25-26.06.2018 r. sala 30

5. M.17 M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń – (35 zw)- 25-26.06.2018 r.

6. M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających(15 zw.)- 26-27.06.2018 r

 

POWODZENIA

Zobacz nasze