Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Harmonogram egzaminów - lato 2023

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH I POTWIERDZAJĄCYCH KWALIIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI LATO 2023

  • ETAP PISEMNY EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE

                                              W ZAWODZIE ( FORMUŁA 2017)

(do uzupełnienia po wynikach egzaminów ze stycznia 2023)

 

  • 02.06.2023 r. (wtorek) – godz. 12 00

Lp.

Zdający

Sala

1.

BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów

( 1 ucz, pop.)

s. 301

 

  • ETAP PISEMNY EGZAMINU ZAWODOWEGO- przed komputerem

                                

Podstawa programowa 2019

02.06.2023 r.(piątek)

Lp.

Zdający

Sala

1.

Technik logistyk- 13 ucz.

Sala 31 (13 st.)

godz.9.00

2.

Technik logistyk- 13 ucz.

Sala 31

godz.11.00

3.

Technik logistyk- 13 ucz.

Sala 31

godz.13.00

4.

Sprzedawca- 11 ucz.

 

Sala 8 (11 st.)

godz. 9.00

5.

Monter- 5 ucz.

Sprzedawca - 4 ucz.

Fotograf- 1 ucz.

Kucharz – 2 ucz.

Sala 8

godz. 11.00

6.

Stolarz – 9 ucz.

Monter – 3 ucz.

( 3 ucz. -wydłużony do 30 minut)

Sala 8

godz. 13.00

05.06.2023 r.(poniedziałek)

Lp.

Zdający

Sala

1.

Technik logistyk- 9  ucz.

Technik budownictwa- 3 ucz.

 

Sala 31 (12st.)

godz.9.00

2.

Technik logistyk- 5  ucz.(dost.)

Technik budownictwa – 7 ucz. (1 dost.)

Sala 31

godz.11.00

3.

Technik urządzeń i syst.energ. odn. – 13 ucz.

 

 

Sala 8 (13 st.)

godz. 9.00

4.

Technik urządzeń i syst.energ. odn. – 3 ucz.(popr.)

Technik logistyk- 3+1 ucz.(popr.)

Technik budownictwa 3 ucz.

 

Sala 8 (13 st.)

godz. 11.00

 

  • ETAP PRATYCZNY EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (FORMUŁA 2019) - w formie „d”
  • 01.06.2023 r. (czwartek)

Lp.

Zdający

Sala

1.

SPL.01 Obsługa magazynów

48  uczniów + 3 ucz. popr.

 

 

1

godz. 9 00

(120minut)

 

2.

SPL.01 Obsługa magazynów

5 uczniów (dostosowanie)

s.24

godz. 900

(120 minut+30 minut)

3.

SPL.04  Organizacja transportu

4 uczniów (popraw.)

 

s. 24

godz. 1300

(120 minut)

4.

ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej-

 8 uczniów (popr.)

s. 30

godz. 900

(180 minut)

 

  • W ZAWODZIE (FORMUŁA 2017) - w formie „d”
  • 01.06.2023 r. (czwartek)

Lp.

Zdający

Sala

1.

BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów

(1 ucz. pop.)

 

 

sala 301

 

godz.9.00

(180 minut)

 

w formie „w" od 12.06- 14.06.2023 r.

Lp.

Zdający

Sala

Termin

1.

DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

(9 uczniów)

24

12.06.2023 r.

I- 800- 4

II- 1230 -3

III- 1700- 2

2.

 

 

BUD.11 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych (10 ucz.)

 

7

12.06.2023 r.

I- 800- 6

II- 1230-4

 

3.

HAN.01  Prowadzenie sprzedaży

(13 ucz.+ 2 zw.)

30

 

12.06.2023 r.

I- 800- 4

II- 1230- 4

III- 1700- 4

 

 

13.06.2022 r.

I- 800- 1

 

 

 

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań (1 ucz.+ 1 zw.)

1

12.06.2023 r.

I- 800

 

4.

MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

(28 osób)

19

13.06.2023 r.

I- 800

II- 1200

III- 1600

14.06.2023 r.

I- 800-8

II- 1200- 4

 

 

MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

(1 ucz )

19

14.06.2023 r.

III- 1600

(1 ucz.)

5.

BUD. 01 Wykonywanie kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

(10 uczniów)

20

12.06.2023 r.

III- 17.00

(5 ucz.)

 

 

 

13.06.2023 r.

I- 800

(5 ucz.)

 

6.

ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

( 13 uczniów)

 

12.06.2023 r.

I- 800- 4

II – 1230- 3

III – 1700- 3

13.06.2023 r.

I- 800- 3

 

 

Zobacz nasze