Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

50-lecie Powiatowego Centrum Edukacyjnego. Poznaj harmonogram!

50-lecie w Powiatowym Centrum Edukacyjnym. Poznaj harmonogram!

O wysokim poziomie edukacyjnym słynnej „Budowlanki”, im. Eugeniusza  Kwiatkowskiego,  świadczą, w trakcie 50-letniej historii Szkoły, znaczące sukcesy naszych uczniów: stypendystów i finalistów wielu olimpiad i konkursów na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim. W tym na uwagę zasługuje  II miejsce w Centralnym Ogólnopolskim Zlocie Klas Mundurowych „Żagań 2015”. PCE-ZSP to odpowiednia kolebka do przygotowania specjalistów z określonych branż. Nasze klasy technikalne i zawodowe  sukcesywnie kreują wizje nowoczesnego kształcenia fachowców. Początkowe tradycje kształcenia zawodowego stworzyły silny grunt dla klas: budowlanych, logistycznych, gastronomicznych, fryzjerskich, usługowych i ostatnio odnawialnych źródeł energii, które w przyjaznej formie wpajają umiejętności praktyczne i teoretyczne.

„Jubileusz 50-lecia szkoły jest więc  wyjątkową okazją do wspomnień i podsumowań. Przez te wszystkie lata wiele się wydarzyło. W okresie 50-letniej historii nasza szkoła zmieniała nazwy, lokalizację i swój wygląd. Zmieniali się również nauczyciele i uczniowie. Wiele z naszych koleżanek i kolegów stało się legendami szkoły. Znani i lubiani, rozpoznawalni w lokalnym środowisku, pozostawili niezatarty ślad swojej obecności.” – dodaje Artur Obolewski, Dyrektor Szkoły.

Sporym wsparciem dla naszych nauczycieli jest dobrze rozbudowana  baza lokalowa zapewniająca nowoczesne narzędzia wspomagające proces kształcenia na lekcjach multimedialnych, zawodowych i sportowych. Zatrudniamy pokaźne grono  nauczycieli dyplomowanych, którzy stale podnoszą kwalifikacje zawodowe, a przy okazji stanowią trzon budowania dobrej edukacji. Kluczem do sukcesów są nasze Projekty Unijne, w których uczestniczy cała społeczność szkolna. Dodatkowa wiedza procentuje podniesieniem  rangi  zawodu nauczyciela, a u uczniów ich poziomu umiejętności zawodowych i społecznych.

Uchodzimy za promotorów klas wojskowych, społeczników, regionalistów z naciskiem na promocję języka kaszubskiego; specjalistów w swoich dziedzinach, rzetelnych zawodowców. W swojej 50-letniej działalności szkoła wykształciła ponad 10 tysięcy absolwentów, późniejszych: inżynierów, właścicieli firm, techników i uznanych fachowców w wielu branżach, którzy swoją pracą przyczynili się do rozwoju miasta, powiatu i regionu, potrafiący z powodzeniem radzić sobie na niełatwym rynku pracy i w codziennym życiu. Postrzegani jako wysokiej klasy specjaliści w kraju i zagranicą, przynoszą dziś chlubę naszej szkole. Ich pozycja społeczna na rynku pracy potwierdza celowość naszej strategii wielostronnego kształcenia.

Poznaj nasz harmonogram:

PROGRAM OBCHODÓW JUBILEUSZU 50-LECIA SZKOŁY

Dyrektor Szkoły, Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice i Uczniowie

serdecznie zapraszają na uroczystość Jubileuszową,

która odbędzie się 21.10.2016 roku

w PCE, ZSP!

PROGRAM OBCHODÓW JUBILEUSZU 50-LECIA SZKOŁY

W POWIATOWYM CENTRUM EDUKACYJNYM – ZSP  W LĘBORKU

20 października 2016 r. godz. 1800

•       Uroczysta msza święta w kościele p.w. NMP Królowej Polski w Lęborku.

21 października 2016 r.

godz. 1045

•       Uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy.

godz. 1100

•       Uroczysta akademia.

•       Prezentacja dorobku 50-lecia i zwiedzanie szkoły.

•       Spotkania absolwentów z wychowawcami oraz byłymi i obecnymi pracownikami szkoły, pamiątkowe zdjęcia, poczęstunek.

Zobacz nasze