Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Kierunki kształcenia

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W PCE – ZSP W LĘBORKU

 

I. Szkoły dla młodzieży

Technikum 

 • Technik budownictwa
 • Technik logistyk (profil wojskowy) 
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (NOWOŚĆ !!!)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Stolarz
 • Sprzedawca
 • Kucharz 
 • Fryzjer
 • Wielozawodowa (piekarz, cukiernik, murarz-tynkarz, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, fotograf, kamieniarz, obuwnik, szklarz, zegarmistrz, złotnik-jubiler, krawiec, dekarz)

II. Szkoły dla dorosłych 

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych 3 - letnie

 • po zsz
 • po gimnazjum 

Szkoła policealna

 • Technik informatyk

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 • Prowadzenie działalności handlowej A.22 – 2 semestry
 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych T.15 – 2 semestry
 • Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej B.30 - 1 semestr
 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E.13 - 2 semestry
 • Montaż systemów suchej zabudowy B.05 - 2 semestry
 • Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych B.07 - 2 semestry
 • Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna A.50 - 2 semestry
 • Projektowanie fryzur A.23 - 2 semestry
 • Użytkowanie obrabiarek skrawających M.19 - 2 semestry

W szkole funkcjonuje Ośrodek Egzaminacyjny przeprowadzający egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w 15 zawodach technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Ośrodek posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

 

Zobacz nasze