Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Plan zajęć w LO dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023

Plan  zajęć

w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

 DLA DOROSŁYCH

Rok szkolny 2022/2023

Sobota 10.09.2022 r.

Lp.

LO- 4 lata

semestr III

LO- 4 lata

semestr V

LO- 4 lata

semestr VII

  1. 900-930

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Spotkanie w świetlicy szkolnej

2. 940- 1110

Historia

Język polski z. roz.

Język angielski/jęz. niemiecki z. roz.

3. 1120-1250

Język polski z. roz.

Historia

Matematyka

4. 1300--1430

Matematyka

Język polski z. roz.

Historia

Niedziela 11.09.2022 r.

1. 800 – 930

Matematyka

Fizyka

Język angielski/jęz. niemiecki z. roz.

2. 940- 1110

Fizyka

Matematyka

Język angielski/jęz. niemiecki z. roz.

3. 1120-1250

Język polski z. roz.

Geografia z. roz.

Fizyka

4. 1300–1430

Geografia z. roz.

Język polski z. roz.

Matematyka

Sobota 24.09.2022 r.

1. 800 – 930

Język angielski/język niemiecki

Geografia z. roz.

Matematyka

2. 940- 1110

Język angielski/język niemiecki

Geografia z. roz.

Matematyka

3. 1120-1250

Język polski z. roz.

Język angielski/język niemiecki

Geografia z. roz.

4. 1300–1430

Język polski z. roz.

Język angielski/język niemiecki

Geografia z. roz.

Niedziela 25.09.2022 r.

1. 800 – 930

Biologia

Geografia z. roz.

Język angielski/jęz. niemiecki z. roz.

2. 940- 1110

Chemia

Biologia

Język angielski/jęz. niemiecki z. roz.

3. 1120-1250

Język polski z. roz.

Chemia

Biologia

4. 1300–1430

Język polski z. roz.

Matematyka

Chemia

Sobota 01.10.2022 r.

1. 800 – 930

Język polski z. roz.

Matematyka

Język polski

2. 940- 1110

Język polski z. roz.

Matematyka

Język polski

3. 1120-1250

Język angielski/język niemiecki

Język polski z. roz.

Geografia z. roz.

4. 1300–1430

Język angielski/język niemiecki

Język polski z. roz.

Geografia z. roz.

Niedziela 02.10.2022 r.

1. 800 – 930

Język polski z. roz.

Historia

Język angielski/jęz. niemiecki z. roz.

2. 940- 1110

Język polski z. roz.

Historia

Język angielski/jęz. niemiecki z. roz.

3. 1120-1250

Matematyka

Biologia

Historia

4. 1300–1430

Historia

Matematyka

Biologia

Sobota 15.10.2022 r.

1. 800 – 930

Język angielski/język niemiecki

Język polski z. roz.

Język polski

2. 940- 1110

Język angielski/język niemiecki

Język polski z. roz.

Język polski

3. 1120-1250

Język polski z. roz.

Matematyka

Geografia z. roz.

4. 1300–1430

Język polski z. roz.

Matematyka

Geografia z. roz.

Niedziela 16.10.2022 r.

1. 800 – 930

Matematyka

Język angielski/język niemiecki

Matematyka

2. 940- 1110

Matematyka

Język angielski/język niemiecki

Matematyka

3. 1120-1250

Geografia z. roz.

Matematyka

Język angielski/jęz. niemiecki z. roz.

4. 1300–1430

Geografia z. roz.

Matematyka

Język angielski/jęz. niemiecki z. roz.

Sobota 22.10.2022 r.

1. 800 – 930

Chemia

Fizyka

Biologia

2. 940- 1110

Biologia

Chemia

Fizyka

3. 1120-1250

Fizyka

Biologia

Chemia

4. 1300–1430

Matematyka

Geografia z. roz.

Biologia

 Niedziela 23.10.2022 r.

1. 800 – 930

Język polski z. roz.

Język angielski/język niemiecki

Język polski

2. 940- 1110

Język polski z. roz.

Język angielski/język niemiecki

Język polski

3. 1120-1250

Geografia z. roz.

Język polski z. roz.

Język angielski/jęz. niemiecki z. roz.

4. 1300–1430

Geografia z. roz.

Język polski z. roz.

Język angielski/jęz. niemiecki z. roz.

Sobota 05.11.2022 r.

1. 800 – 930

Język polski z. roz.

Język angielski/język niemiecki

Historia

2. 940- 1110

Język polski z. roz.

Język angielski/język niemiecki

Historia

3. 1120-1250

Matematyka

Język polski z. roz.

Geografia z. roz.

4. 1300–1430

Matematyka

Język polski z. roz.

Geografia z. roz.

Niedziela 06.11.2022 r.

1. 800 – 930

Biologia

Historia

Język polski

2. 940- 1110

Biologia

Geografia z. roz.

Chemia

3. 1120-1250

Matematyka

Chemia

Geografia z. roz.

4. 1300–1430

Chemia

Matematyka

Geografia z. roz.

Sobota 19.11.2022 r.

1. 800 – 930

Język polski z. roz.

Geografia z. roz.

Język polski

2. 940- 1110

Język polski z. roz.

Geografia z. roz.

Język polski

3. 1120-1250

Geografia z. roz.

Język polski z. roz.

Matematyka

4. 1300–1430

Geografia z. roz.

Język polski z. roz.

Matematyka

Sobota 20.11.2022 r.

1. 800 – 930

Język polski z. roz.

Geografia z. roz.

Język polski

2. 940- 1110

Język polski z. roz.

Geografia z. roz.

Język polski

3. 1120-1250

Geografia z. roz.

Język polski z. roz.

Matematyka

4. 1300–1430

Geografia z. roz.

Język polski z. roz.

Matematyka

Sobota 26.11.2022 r.

1. 800 – 930

Historia

Język polski z. roz.

Historia

2. 940- 1110

Historia

Język polski z. roz.

Język angielski/jęz. niemiecki z. roz.

3. 1120-1250

Język angielski/język niemiecki

Historia

Język angielski/jęz. niemiecki z. roz.

4. 1300–1430

Język angielski/język niemiecki

Biologia

Historia

Niedziela 27.11.2022 r.

1. 800 – 930

Fizyka

Język polski z. roz.

Język angielski/jęz. niemiecki z. roz.

2. 940- 1110

Język polski z. roz.

Fizyka

Język angielski/jęz. niemiecki z. roz.

3. 1120-1250

Geografia z. roz.

Matematyka

Fizyka

4. 1300–1430

Matematyka

Historia

Fizyka

Sobota 03.12.2022 r.

1. 800 – 930

Historia

Język polski z. roz.

Język polski

2. 940- 1110

Chemia

Historia

Język polski

3. 1120-1250

Fizyka

Chemia

Historia

4. 1300–1430

Matematyka

Fizyka

Chemia

Niedziela 04.12.2022 r.

1. 800 – 930

Matematyka

Język polski z. roz.

Język angielski/jęz. niemiecki z. roz.

2. 940- 1110

Matematyka

Historia

Język angielski/jęz. niemiecki z. roz.

3. 1120-1250

Historia

Matematyka

Geografia z. roz.

4. 1300–1430

Historia

Matematyka

Geografia z. roz.

Sobota 10.12.2022r.

1. 800 – 930

Język angielski/język niemiecki

Język polski z. roz.

Język polski

2. 940- 1110

Język polski z. roz./matematyka

Język angielski/język niemiecki

Historia

3. 1120-1250

Historia

Matematyka

Matematyka

4. 1300–1430

--------------------------

Matematyka – 1 godz.

Matematyka- 1 godz.

Niedziela 11.12.2022 r.

1. 800 – 930

 

Język polski z. roz.

Geografia z. roz.

2. 940- 1110

-------------------------

---------------------

------------------------

3. 1120-1250

-------------------------

-----------------------

------------------------

4. 1300–1430

--------------------------

----------------------

-------------------------

UWAGA    Złożenie prac kontrolnych; 19.11.2022 r.

 

                          Egzaminy pisemne i egzaminy ustne; od 17.12.2022 r. do 15.01.2023 r.  

  1. HARMONOGRAM EGZAMINÓW LO dla Dorosłych - sesja wiosenna 2022
Zobacz nasze