Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Aktualności

 1. 28-04-2020 12:25 Komunikat Dyrektora Szkoły

  Na podstawie Komunikatu Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku i przesunięcia egzaminu maturalnego na czerwiec br. cofam decyzję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Technikum nr 2 na dzień 4, 5 i 6 maja. W tych dniach obowiązywać będzie kształcenie zdalne wg planu zajęć w dzienniku elektronicznym.

 2. 16-04-2020 11:58 Pomoc dla rodzin zagrożonych przemocą!

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku realizuje „Powiatowy  program profilaktyczny w zakresie udzielania specjalistycznej pomocy oraz promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na rok 2020”.  

 3. 15-04-2020 20:41 Ochrona przed koronawirusem!

  Sprawdź czynności zapobiegające rozprzestrzenianiu się epidemii.
   

 4. 10-04-2020 12:13 Szanowni Państwo! Rodzice, Opiekunowie

  W związku z przedłużeniem zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach do 26 kwietnia informuję, że w szczególnych przypadkach braku możliwości korzystania z komputera istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu ze szkoły. Zainteresowane osoby proszę o przesłanie wniosków z numerem telefonu kontaktowego do Rodzica lub Opiekuna prawnego ucznia na adres e-mail szkoły: sekretariat@pce.lebork.pl.
  Jednocześnie na ten trudny czas życzę Państwu i całej społeczności szkolnej zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

  Artur Obolewski
  Dyrektor PCE w Lęborku

 5. 08-04-2020 10:42 Harmonogram egzaminów - semestr VI, III LO dla Dorosłych

 6. 07-04-2020 11:34 Informator dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

 7. 03-04-2020 13:01 Materiały dydaktyczne dla słuchaczy sem. VI na dzień 4 kwietnia 2020 r.

 8. 02-04-2020 13:14 Pomoc doradcy zawodowego!

  Drodzy Rodzice, Uczniowie i Słuchacze,
   
  Jeżeli chcielibyście Państwo skorzystać z pomocy doradcy zawodowego w czasie zawieszenia zajęć szkolnych  

 9. 02-04-2020 09:54 Pomoc biblioteczna!

  Drodzy Uczniowie i Rodzice
  - jeśli potrzebujecie wsparcia bibliotecznego zapraszam do kontaktu wirtualnego. Służę pomocą  dydaktyczną w doborze e – booków, e- podręczników  oraz  ścieżki dotarcia do kanałów wspierających  zdalną edukację.  

 10. 27-03-2020 12:31 Komunikat Dyrektora Szkoły

  Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzam od 30 marca b.r. do odwołania zmieniony tygodniowy plan zajęć kształcenia na odległość, ograniczający dotychczasowy wymiar godzin w poszczególnych klasach, uwzględniając możliwości uczniów i trudności w dostępie do komputera i internetu.
  Proszę nauczycieli o niedokonywanie zmian w umieszczonym w e-dzienniku planie zajęć bez akceptacji dyrekcji szkoły.
  Jednocześnie przypominam uczniom o konieczności uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli w formie zdalnej, a w związku z trudnościami technicznymi w dostępie do komputerów i internetu istnieje możliwość kontaktu i wykonania poleceń nauczyciela w ciągu całego dnia.
  Artur Obolewski
  Dyrektor szkoły

Zobacz nasze