Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Kalendarium

01.09.1965 -
utworzenie przy ZSZ w Lęborku dwóch klas budowlanych z praktyką w PBRol Lębork
01.09.1966 -
otwarcie Szkoły Rzemiosł Budowlanych z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1
03.09.1967 -
powołanie Technikum Budowlanego dla Pracujących
01.09.1970 -
szkoła przyjmuje nazwę Zasadnicza Szkoła Budowlana
01.09.1975 -
dyrektorem szkoły zostaje Benedykt Dybowski, Technikum Budowlane zostaje włączone do Zespołu Szkół Budowlanych
01.09.1985 -
dyrektorem szkoły zostaje Franciszek Formela
27.06.1991 -
powołanie Technikum Budowlanego na podbudowie szkoły podstawowej
01.09.1991 -
szkoła przenosi się do budynku przy ulicy Pionierów 16
01.09.1995 -
dyrektorem zostaje Alicja Zajączkowska
23.06.1996 -
szkołę opuszczają pierwsi absolwenci Technikum Budowlanego
16.06.1996 -
nadanie szkole imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego
18.10.1996 -
uroczystość 30-lecia istnienia szkoły, wręczenie sztandaru
16.01.1998 -
otwarcie nowego obiektu dydaktyczno-sportowego (budynek B)
01.09.1998 -
powołanie Technikum Ochrony Środowiska
01.09.1999 -
dyrektorem zostaje ponownie Alicja Zajączkowska
01.09.2000 -
powołanie Technikum Drzewnego oraz Liceum Zawodowego, oddanie do użytku nowej klatki schodowej w budynku A
marzec 2000 -
Wyjazd młodzieży na międzynarodowy staż zawodowy do Wielkiej Brytanii i Holandii – kształcenie w branży budowlanej; realizacja projektu Leonardo da Vinci
październik 2000 -
Szkoła gości nauczycieli z zaprzyjaźnionej szkoły Lycee Professionel z Saint Junien- Francja oraz nauczycieli z holenderskiego miasta Breda w ramach programów Sokrates i Leonardo da Vinci.
marzec/ maj 2001 -
Uczestnictwo grupy uczniów z Technikum Drzewnego i Zasadniczej szkoły Zawodowej w zawodzie stolarz w wymianie międzynarodowej z Francją w ramach kontynuacji programu Socrates Comenius pt. Badania porównawcze metod produkcji stolarskich.
marzec/ październik 2001 -
Uroczystości 35-lecia szkoły.
marzec 2002 -
Uczestnictwo młodzieży w międzynarodowym stażu w Holandii w branży budowlanej – realizacja programu Leonardo da Vinci.
01.09.2002 -
01.09.2002 Zmiana nazwy szkoły z Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im Eugeniusza Kwiatkowskiego i przekształcenie 4- letniego Liceum Zawodowego w 3- letnie Liceum Profilowane.
maj 2003 -
Decyzją Starostwa Powiatowego w Lęborku połączenie szkolnej Pracowni Praktycznej Nauki Zawodu z Pracownią Praktycznej Nauki Zawodu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą przy ul. I Armii Wojska Polskiego.
21.11.2004 -
21.11.2004 Uchwałą Rady Powiatu Lęborskiego powołanie w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego.
01.09.2003 -
01.09.2003 Zmiana nazwy szkoły na Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego , w której skład weszły dotychczasowe szkoły dla młodzieży, Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Doskonalenia Zawodowego i Schronisko Młodzieżowe w Łebie.
wrzesień 2004 do maja 2005 -
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie budownictwa - staże uczniów w Holandii i Francji w ramach kolejnej edycji programu Leonardo da Vinci i Socrates Comenius.
marzec 2006 -
Przygotowanie uczniów Liceum Profilowanego do realizacji stażu zawodowego w Turcji oraz uczniów Technikum do stażu w Bredzie ( Holandia) .
październik 2006 -
Obchody 40-lecia istnienia szkoły.
listopad 2006 -
Wyjazd uczniów Liceum Profilowanego o specjalności zarządzanie informacją na staż do Eskisehir w Turcji
kwiecień / maj 2007 -
Pobyt uczniów z Turcji na stażu w ramach programu wymiany młodzieży Leonardo da Vinci
kwiecień / wrzesień 2008 -
Nawiązanie współpracy z CJD Olpe w Niemczech i realizacja projektu wymiany młodzieży w zakresie fryzjerstwa
01.09.2008 -


kwiecień 2009
Powołanie na stanowisko dyrektora PCE – ZSP nr 2 Artura Obolewskiego. Włączenie w skład PCE – ZSP nr 2 Internatu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu lęborskiego.


Organizacja Finału Centralnego Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”.
 
01.09.2009
Zmiana nazwy szkoły na Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Uruchomienie oddziału szkoły policealnej w zawodzie opiekun medyczny.
luty 2010
Oddanie do użytku budynku sportowo-rekreacyjnego po wykonaniu adaptacji obiektu garażowego.
wrzesień / październik 2010
Realizacja uczniowskich staży zagranicznych w Holandii i Francji w ramach programu Leonardo da Vinci.
luty 2011
Wprowadzenie dziennika elektronicznego. Otwarcie pracowni językowej s.102 Podpisanie porozumienia o współpracy z Wyższą Szkołą Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.
październik 2011
Obchody 45-lecia szkoły.
marzec 2012
Zorganizowanie, pod patronatem Starosty Lęborskiego i WSTiH w Gdańsku I Międzyszkolnego Konkurs Gastronomicznego.
styczeń 2013
Uruchomienie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.
Otwarcie pracowni fryzjerskiej.
marzec 2013
Otwarcie pracowni obsługi konsumenta.
kwiecień 2013
Podpisanie porozumienia o współpracy z Jednostką Wojskową w Lęborku i objęcie patronatem „klas wojskowych”.
Realizacja staży zawodowych uczniów klasy technik budownictwa w Holandii.
wrzesień 2013
Wprowadzenie nowego kierunku kształcenia – technika logistyka (profil wojskowy).
Powołanie w skład PCE-ZSP III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
styczeń 2014
Podpisanie porozumienia o współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu.
marzec 2014
Otwarcie w CKP pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.
sierpień 2014
Zakończenie termomodernizacji obiektów szkolnych przy ul. Pionierów 16.
kwiecień 2015
Podpisanie porozumienia o współpracy z Politechniką Koszalińską.
czerwiec 2015
Podpisanie porozumienia o współpracy z Akademią Morską w Gdyni.
Objęcie patronatem PGE Energia Odnawialna S.A. klas o profilu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
wrzesień 2015
Wprowadzenie nowego kierunku kształcenia – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
wrzesień 2016
Rozpoczęcie realizacji projektu „Otwarte umysły”.
październik 2016
Jubileusz 50 – lecia szkoły.
listopad 2016
I edycja konkursu dla gimnazjalistów „Każdy budować może”. Rozpoczęcie realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”.
grudzień 2016
Rozpoczęcie realizacji projektu „Zawodowcy na topie”.
styczeń 2017
Rozpoczęcie realizacji projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”.
wrzesień 2017
Rozpoczęcie realizacji I edycji Pilotażowego programu klas wojskowych pod patronatem MON.
styczeń 2018
Zakończenie termomodernizacji CKP.
Zobacz nasze