Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

O szkole

 1. Kadra pedagogiczna

   DYREKCJA I KIEROWNICTWO PCE – ZSP w Lęborku

 2. Misja i wizja szkoły

  Celem naszym, nauczycieli i rodziców, jest wychowanie młodzieży, zapewnienie jej rzetelnego wykształcenia teoretycznego

 3. Osiągniecia
 4. Centrum Kształcenia Zawodowego
 5. Centrum Kształcenia Ustawicznego

  KIERUNKI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH w PCE – ZSP w Lęborku

 6. Internat
 7. Historia szkoły
 8. Raporty z ewaluacji
 9. Patron Szkoły
Zobacz nasze