Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

O szkole

 1. Kadra pedagogiczna

   DYREKCJA I KIEROWNICTWO PCE – ZSP w Lęborku

 2. Misja i wizja szkoły

  Celem naszym, nauczycieli i rodziców, jest wychowanie młodzieży, zapewnienie jej rzetelnego wykształcenia teoretycznego

 3. Osiągniecia
 4. Centrum Kształcenia Praktycznego
 5. Centrum Kształcenia Ustawicznego

  KIERUNKI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH w PCE – ZSP w Lęborku

 6. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

  OFERTA EDUKACYJNA DLA DOROSŁYCH. BEZPŁATNE kwalifikacyjne kursy zawodowe

 7. Internat
 8. Historia szkoły
 9. Raporty z ewaluacji
 10. Patron Szkoły
Zobacz nasze