Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Stypendyści

STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW
Weronika Okrój

Technikum nr 2 – technik logistyk
Stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018 - średnia ocen 5,54

Barbara Choszcz

Technikum nr 2 – technik logistyk
Stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018 - średnia ocen 5,2

Bojan Bikowski

Technikum nr 2 – technik budownictwa
Stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015 - średnia ocen 4,9; 2015/2016 - średnia ocen 5,31; 2016/2017 - średnia ocen 5,47

Klaudia Nowak

Technikum nr 2 – technik logistyk
Stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014 - średnia ocen 4,8

Alicja Wrześniewska

Technikum nr 2 – technik ochrony środowiska
Stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011 - średnia ocen 5,0

Justyna Dalecka

Technikum nr 2 – technik organizacji usług gastronomicznych
Stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w roku szkolnym 2009/2010 - średnia ocen 5,0

Patrycja Lis

Technikum nr 2 – technik organizacji usług gastronomicznych
Stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w roku szkolnym 2008/2009 - średnia ocen 4,95

Wioletta Stolarska
Technikum nr 2-technik ochrony środowiska, stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w roku szkolnym 2007/2008-średnia- 4,77
Szymon Małachowicz

Technikum nr 2 – technik budownictwa
Stypendium Prezesa Rady  Ministrów za osiągnięcia w  roku szkolnym   2005/2006 - średnia ocen 4,9 i 2006/2007 - średnia ocen 4,86

Justyna Tęsna

Technikum nr 2 – technik ochrony środowiska
Stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w roku szkolnym 2004/2005 - średnia ocen 4,87

Ewa Jóźwikowska

Technikum Ochrony Środowiska
Stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w roku szkolnym 2002/2003 - średnia ocen 5,0

Dorota Płotka

Technikum Ochrony Środowiska
Stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w roku szkolnym 2000/2001 i 2001/2002 - średnia ocen 5,0

Kamila Dettlaff

Technikum Ochrony Środowiska
Stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w roku szkolnym 1999/2000 - średnia ocen 4,5

Monika Kurzawa

Technikum Budowlane
Stypendium Prezesa Rady Ministrów za  osiągnięcia w roku szkolnym 1998/1999 - średnia ocen 5,0

 
STYPENDYŚCI MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Paulina Pyrcha

Technikum – technik logistyk
Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego za osiągnięcia         w roku szkolnym 2018/2019

Weronika Okrój

Technikum – technik logistyk
Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego za osiągnięcia         w roku szkolnym 2018/2019

Anna Bugała

Technikum – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego za osiągnięcia         w roku szkolnym 2017/2018

Dawid Klejna

Technikum – technik logistyk
Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego za osiągnięcia         w roku szkolnym 2016/2017

Natalia Patocka

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – sprzedawca
Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego za osiągnięcia         w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017

Klaudia Czerwińska

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - fryzjer
Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego za osiągnięcia         w roku szkolnym 2015/2016

Paweł Kulasiewicz

Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego za osiągnięcia         w roku szkolnym 2007/2008

Piotr Wirkus

Technikum Ochrony Środowiska,
Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego za osiągnięcia         w roku szkolnym 2001/2002

 
STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA
Weronika Okrój

Technikum – technik logistyk
Stypendium Burmistrza Miasta Lęborka za osiągnięcia w dziedzinie – sport, w roku szkolnym 2018/2019

Paweł Kulasiewicz

Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
Stypendium Burmistrza w roku szkolnym 2008/2009 w dziedzinie nauka, dwukrotny laureat Finału Centralnego Turnieju Budowlanego – średnia ocen 5,2

 
NAGRODA STAROSTY POWIATU LĘBORSKIEGO
ROK SZKOLNY 2007/2008
Adrian Cyman

uczeń klasy II a  –  II miejsce w Centralnym Finale Turnieju  Budowlanego „Złota  Kielnia” w zawodzie – posadzkarz

Paweł Kulasiewicz

uczeń klasy II a – II miejsce w Centralnym Finale Turnieju  Budowlanego „Złota  Kielnia” w zawodzie – stolarz

Karol Daleki

uczeń klasy III c  – IV miejsce w Centralnym Finale Turnieju  Budowlanego „Złota  Kielnia” w zawodzie – monter instalacji i urządzeń sanitarnych

ROK SZKOLNY 2006/2007
Mariusz Gruchała

uczeń klasy III c I miejsce w Centralnym Finale Turnieju  Budowlanego „Złota  Kielnia” w zawodzie  – stolarz

 
STYPENDYŚCI STAROSTY POWIATU LĘBORSKIEGO
Kacper Busłowicz

Technikum nr 2 – technik logistyk
Stypendium Starosty Lęborskiego w roku szkolnym 2018/2019 – średnia ocen 5,00 i w roku szkolnym 2019/2020 – średnia ocen 5,19

Weronika Okrój

Technikum nr 2 – technik logistyk
Stypendium Starosty Lęborskiego w roku szkolnym 2019/2020 – średnia ocen 5,54

Paulina Pyrcha

Technikum nr 2 – technik logistyk
Stypendium Starosty Lęborskiego w roku szkolnym 2019/2020 – średnia ocen 5,5

Zuzanna Dzięcielska

Technikum nr 2 – technik logistyk
Stypendium Starosty Lęborskiego w roku szkolnym 2019/2020 – średnia ocen 5,2

Anna Dzieciuch

Technikum nr 2 – technik logistyk
Stypendium Starosty Lęborskiego w roku szkolnym 2019/2020 – średnia ocen 5,5

Zuzanna Maszota

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 - sprzedawca,
Stypendium Starosty Lęborskiego w roku szkolnym 2019/2020 – średnia ocen 5,21

Bojan Bikowski

Technikum nr 2 – technik logistyk
Stypendium Starosty Lęborskiego w roku szkolnym 2016/2017 – średnia ocen 5,31; w roku szkolnym 2017/2018 – średnia ocen 5,47 oraz w roku szkolnym 2018/2019 – średnia ocen 5,00

Barbara Choszcz

Technikum nr 2 – technik logistyk
Stypendium Starosty Lęborskiego w roku szkolnym 2016/2017 – średnia ocen 5,0; w roku szkolnym 2017/2018 – średnia ocen 5,07 oraz w roku szkolnym 2018/2019 – średnia ocen 5,19

Natalia Patocka

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 - sprzedawca,
Stypendium Starosty Lęborskiego w roku szkolnym 2016/2017 – średnia ocen 5,25, w roku szkolnym 2017/2018 – średnia ocen 5,5 oraz w roku szkolnym 2018/2019 – średnia ocen 5,55

Alicja Szwaba

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 - krawiec,
Stypendium Starosty Lęborskiego w roku szkolnym 2016/2017 – średnia ocen 5,25, w roku szkolnym 2017/2018 – średnia ocen 5,5 oraz w roku szkolnym 2018/2019 – średnia ocen 5,25

Marlena Krzyk

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 - sprzedawca,
Stypendium Starosty Lęborskiego w roku szkolnym 2018/2019 – średnia ocen 5,09

Anna Bugała

Technikum nr 2 – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Stypendium Starosty Lęborskiego w roku szkolnym 2018/2019 – średnia ocen 5,00

Marcin Gruba

Technikum nr 2 – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Stypendium Starosty Lęborskiego w roku szkolnym 2018/2019 – średnia ocen 5,00

Klaudia Czerwińska

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 – fryzjer
Stypendium Starosty Lęborskiego w roku szkolnym 2015/2016 – średnia ocen 5,1; w roku szkolnym 2016/2017 – średnia ocen 5,23; w roku szkolnym 2017/2018 – średnia ocen 4,88

Aleksandra Zając

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 – sprzedawca
Stypendium Starosty Lęborskiego w roku szkolnym 2015/2016 – średnia ocen 5,1

Dariusz Borkowski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 – stolarz
Stypendium Starosty Lęborskiego w roku szkolnym 2014/2015 – średnia ocen 5,1

Sara Dudek

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 – sprzedawca
Stypendium Starosty Lęborskiego w roku szkolnym 2014/2015 – średnia ocen 5,0

Edyta Stolc

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 – sprzedawca
Stypendium  Starosty Lęborskiego w roku szkolnym 2013/2014 – średnia ocen 5,0

Weronika Myszka

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 – fryzjer
Stypendium  Starosty Lęborskiego w roku szkolnym 2012/2013 – średnia ocen 5,0 oraz w roku szkolnym 2014/2015 – średnia ocen 5,1

Justyna Kalkowska

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 – fryzjer
Stypendium  Starosty Lęborskiego w roku szkolnym 2010/2011 – średnia ocen 5,0

Justyna Dalecka

Technikum nr 2 – technik organizacji usług gastronomicznych,
Stypendium  Starosty Lęborskiego w roku szkolnym 2009/2010 – średnia ocen 5,0

Ewa Jóźwikowska

Technikum Ochrony Środowiska,
Stypendium Starosty Lęborskiego w roku szkolnym 2002/2003 – średnia ocen 5,0

Dorota Płotka

Technikum Ochrony Środowiska,
Stypendium Starosty Lęborskiego w roku szkolnym 2001/2002 – średnia ocen 5,0

 

Zobacz nasze