Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Aktualności

 1. 25-03-2020 11:55 Pomoc Pedagoga!

  Drodzy Rodzice i Uczniowie,
   
  -  jeśli potrzebujecie rozmowy lub wsparcia  pedagoga,  w okresie zawieszenia zajęć szkolnych, możecie skorzystać z różnych form kontaktu z pedagogiem szkolnym:  

 2. 24-03-2020 13:32 Komunikat dyrektora PCE dla Rodziców i Uczniów

  W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o przedłużeniu zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych do dnia 10.04.2020 r. oraz wprowadzeniem nowych regulacji prawnych na czas ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczyciele obowiązkowo od 25.03.2020 r. rozpoczynają pracę z uczniem na platformie GOOGLE CLASSROOMProszę wszystkich uczniów o założenie konta CLASSROOM UCZEŃ.

 3. 24-03-2020 13:27 Komunikat dyrektora PCE

  W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o przedłużeniu zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych do dnia 10.04.2020 r. oraz wprowadzeniem nowych regulacji prawnych na czas ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu zagrożenia COVID-19 wprowadzam obowiązkowe kształcenie na odległość na platformie GOOGLE CLASSROOM. Przywrócony zostaje plan zajęć od dnia 25.03.2020 r. i zgodnie z nim nauczyciele będą realizowali zajęcia  w danej klasie na platformie, a tematy zajęć zgodnie z realizowaną podstawą programową. Praca ucznia podlegać będzie ocenie. W ocenianiu pracy uczniów należy zwrócić uwagę na zaangażowanie i aktywność, a także możliwości psychofizyczne uczniów.

 4. 24-03-2020 12:44 EGZAMIN ZAWODOWY POPRAWKOWY – SESJA CZERWIEC/LIPIEC 2020

  Osoby, które nie zdały egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2020 składają deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2020 do 31 marca 2020 r. do dyrektora szkoły. Deklarację można złożyć w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres mailowy szkoły: sekretariat@pce.lebork.pl. Oryginały dostarczyć należy po powrocie do szkoły. 

 5. 20-03-2020 12:34 Plan zajęć w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH

  Plan  zajęć w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH. Rok szkolny 2019/2020 (zmiana od 18.03.2020 r.) 

 6. 16-03-2020 15:01 Kształcenie zdalne

  Szanowni Państwo Rodzice i Uczniowie,
  Informuję, że w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych wprowadzamy kształcenie zdalne.

 7. 16-03-2020 14:55 Komunikat Dyrektora

  Szanowni Państwo, Rodzice i Uczniowie.  Na podstawie §8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433), mając na względzie prewencję z uwagi na zagrożenie związane z koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19, z dniem 17 marca 2020 r. do odwołania, zawieszeniu ulega bezpośrednie przyjmowanie interesantów w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lęborku. W sprawach pilnych należy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie.   Artur Obolewski -  Dyrektor PCE w Lęborku

 8. 16-03-2020 10:09 Komunikat w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku

  Szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef MON Mariusz Błaszczak podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na mocy tego przepisu kwalifikacja w roku 2020 r. zostaje zakończona w piątek (13 marca br.). Wszystkie wezwania wydane przez burmistrzów do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. tracą ważność. Zakończenie kwalifikacji wojskowej jest związane z ryzykiem zarażenia koronawirusem powodującym chorobę COVID-19. Jest to działanie profilaktyczne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa. Osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 30 marca br. do 30 kwietnia br. NIE MAJĄ już tego obowiązku. Wezwania te tracą ważność. Osoby, które otrzymały wezwania w 2020 r. zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. 

 9. 16-03-2020 09:49 Hazard? Nie, dziękuję.

  Dnia 11 marca 2020 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie dla uczniów 6 klas, zarówno technikum, jak i branżowej szkoły I stopnia, z przedstawicielem Urzędu Celno - Skarbowego

 10. 13-03-2020 10:20 KOMUNIKAT DLA SŁUCHACZY LO DLA DOROSŁYCH!

  W związku z Komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia  11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych informuję, że zajęcia dydaktyczne w LO dla Dorosłych zostały zawieszone do dnia 25 marca br. Termin złożenia prac kontrolnych słuchaczy sem. VI zostaje przesunięty do dnia 28 marca 2020 r.   Dyrektor szkoły Artur Obolewski  

Zobacz nasze