Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Dni Otwarte 2024 w PCE

W dniach 09. – 10.04.2024 r. PCE gościło uczniów klas VIII szkół podstawowych z Lęborka, powiatu lęborskiego, wejherowskiego, bytowskiego oraz kartuskiego. Ósmoklasiści w ramach wiosennej edycji Dni Otwartych Szkół Ponadpodstawowych zainicjowanych przez Powiat Lęborski, poznali naszą ofertę edukacyjną na rok szkolny 2024/2025. Wraz z opiekunami odwiedzali przygotowane przez nas stoiska przedstawiające następujące profesje:

- technik logistyk,

- technik logistyk (profil wojskowy),

- technik budownictwa (profil wojskowy),

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

- kucharz,

- sprzedawca,

- fryzjer,

- stolarz,

- fotograf, cukiernik i wiele innych proponowanych w oddziale wielozawodowym.

Pytania dotyczące praktycznej nauki zawodu uczestnicy dwudniowych targów mogli zadawać osobom reprezentującym:

- Zakład Izolatorów Elektrotechnicznych Boplast Sp. z o.o. w Lęborku,

- firmę B&Z Proenergy s.c. w Lęborku,

- Piekarnię – Ciastkarnię Handel Detaliczny Eugeniusz Głodowski w Lęborku,

- Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku.

Szczególną popularnością wśród młodzieży cieszył się symulator wózka jezdniowego znajdujący się w sali nr 30. Chętnie zwiedzała ona ponadto budynek „D” mieszczący szkolną siłownię. Warto dodać, że klasy o profilu wojskowym wykonały pokaz musztry paradnej dla grup odwiedzających stoiska targowe.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Dni Otwartych 2024, a w szczególności opiekunom i uczniom za zainteresowanie naszymi propozycjami kształcenia.

Ósmoklasistom życzymy powodzenia podczas egzaminów i zapraszamy do kontynuowania nauki w PCE!

 

Sławomir Hryczak

 

Zobacz nasze