Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK

Czas trwania nauki – 5 lat

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE PODCZAS NAUKI PRZEZ ABSOLWENTA:

  • organizuje i nadzoruje przepływy zasobów (towarów a także ludzi) oraz informacji w procesach produkcji, dystrybucji, magazynowania i transportu;
  • wybiera kontrahentów według przyjętych kryteriów;
  • nadzoruje przebieg procesów magazynowych;
  • planuje etapy dystrybucji i transportu.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

  • w firmach logistycznych, przewozowych i spedycyjnych, organizujących magazynowanie, a także transport różnych towarów w kraju oraz za granicą;
  • w działach logistycznych różnych przedsiębiorstw produkcyjnych;
  • w biurach podróży;
  • w firmach kurierskich;
  • na kolei, lotniskach a także w portach morskich.

 

Zobacz nasze