Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Eugeniusz Kwiatkowski - patron PCE-ZSP

„…Naród, który nie ma treści życia,

który nie realizuje nowych koncepcji,

który nie czuje rezultatu swoich wysiłków,

który nie walczy i nie zwycięża –

musi cofnąć się w rozwoju, musi być zepchnięty przez inne narody

na niższy szczebel cywilizacji”

 


PCE – ZSP jest jedną z wielu szkół w Polsce, które noszą imię Eugeniusza Kwiatkowskiego.

W Gdyni, Owczarach i Stężycy znajdują się szkoły podstawowe, które noszą imię Eugeniusza Kwiatkowskiego, W Tarnowie znajduje się szkoła podstawowa i gimnazjum. W Grodzisku, Jarocinie i Lęborku znajdują się szkoły ponadgimnazjalne, posiadające, jako patrona szkoły Eugeniusza Kwiatkowskiego. Ponadto Eugeniusz Kwiatkowski jest patronem: Zespołu Szkół Ekonomicznych w Krakowie i Sandomierzu, Zespołu Szkół Budowlanych w Lublinie, Zespołu Szkół Zawodowych w Nowej Dębie, Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie, Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu, Zespołu Szkół nr 4 w Warszawie, Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Lublinie.

W Polsce znajdują się instytucje i stowarzyszenia, których patronem jest Eugeniusz Kwiatkowski: Narodowy Fundusz Inwestycyjny, Polskie Stowarzyszenie Morskie i Gospodarcze, Fundacja Centralnego Okręgu Przemysłowego w Sandomierzu, Towarzystwo Kulturalno – Naukowe w Nisku, Polskie Lobby Przemysłowe, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa i Stowarzyszenie im. E. Kwiatkowskiego w Poznaniu.

 • Eugeniusz Kwiatkowski to w polskich dziejach postać wyjątkowa. Jako polityk był wielkim wizjonerem – twórcą koncepcji modernizacji Polski i gospodarczego scalenia zaborów. COP, Gdynia, Stalowa Wola, Mościce – to symbole, trwałe ślady myśli, zgodnie, z którą dla niepodległości Polski niezbędna jest siła przemysłu i zdolność do handlu ze światem.
 • Wobec wrogich Polsce sąsiadów: Sowietów i Niemiec – Kwiatkowski dążył do rozbudowy kraju w układzie północ-południe. Wyrazem przeświadczenia o potrzebie tak właśnie ukierunkowanego rozwoju była budowa portu w Gdyni, a także infrastruktury, dzięki której polskie towary, głównie ze Śląska, można było nad morze dostarczyć i potem przewieźć do nabywców. W latach bezpośrednio poprzedzających wojnę większość polskiej wymiany zagranicznej realizowana byłą drogą morską, a jedyny polski port handlowy, w Gdyni, stał się największym portem nad Bałtykiem.
 • W grudniu 1947 napisał szkic „Gdynia- pomnik życia” , podkreślał, że Gdynia była polskim protestem wobec ograniczania przez traktat wersalski praw Polski do Gdańska, była realizacją marzeń rzeźbionych przez myśl Stefana Żeromskiego, „Ziemią obiecaną”.
 • Wobec nierównomiernego rozłożenia bogactwa, dążył do aktywizacji terenów szczególnie zaniedbanych przez zaborców, w pierwszej kolejności Małopolski. Stąd wielkie inwestycje w produkcję metalową, zbrojeniową i chemiczną na terenie Centralnego Okręgu Przemysłowego. I inwestycje w infrastrukturę sprzyjającą przemysłowi: drogi, koleje, elektrownie, sieci gazowe.
 • W 1938 Eugeniusz Kwiatkowski ogłosił plan rozwoju Polski do roku 1954 – jego realizację rozpoczęto wiosną 1939.
 • Po wojnie, spędzonej w Rumunii, Eugeniusz Kwiatkowski dał się przekonać do powrotu do Polski po to, by podjąć się zadania odbudowy Wybrzeża ze zniszczeń wojennych. Jego staraniem szybko doprowadzono do wznowienia przeładunków, zaczęły się tworzyć na nowo polskie przedsiębiorstwa handlowe i morskie.
 • Wypędzony w 1948 roku z Wybrzeża przez komunistów – do końca życia, przez ćwierć wieku objęty był zakazem powrotu nad morze.
 • Zamieszkał w Krakowie – mieście swojego urodzenia. Unikał działalności politycznej, koncentrował się na pracy pisarskiej, głównie związanej z chemią. Pod koniec życia – ku powszechnemu zaskoczeniu – przypomniany przez komunistycznego przywódcę, Edwarda Gierka, który nakazał swoim współpracownikom skonsultowanie z Kwiatkowskim projektów budowy Portu Północnego w Gdańsku.
 • Eugeniusz Kwiatkowski to wybitna postać w historii Polski XX wieku. Ekonomista, minister przemysłu i handlu, minister skarbu, wicepremier, kierownik delegatury rządu ds. Wybrzeża.
 • W 1995 r. Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ustanowił Nagrodę im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dziennikarskie i w dziedzinie ekonomii. Założyciele Stowarzyszenia im. E. Kwiatkowskiego w Poznaniu, w dniu 3 czerwca 1995 roku, ustanowili NAGRODĘ IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO „za wybitne zasługi w rozwoju współpracy gospodarczej między Polonią a Macierzą, która stanowi formę uhonorowania wybitnych zasług w rozwoju stosunków gospodarczych między Rzeczpospolitą Polską a Polonią.                                                                          
 • Medal „Pro Polonia” jest wyróżnieniem ustanowionym i nadawanym przez Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego od 1995 roku. Stanowi formę uhonorowania wybitnych zasług poniesionych na rzecz Polski, zarówno w kraju, jak i poza granicami za wybitne zasługi w zakresie sukcesu gospodarczego i ekonomicznego, rozwoju przedsiębiorczości, promocji polskich możliwości gospodarczych oraz budowy dobrego imienia Polski za granicą.
 • 13 czerwca 1997 r. prezydent RP Aleksander Kwaśniewski przekazał córkom Kwiatkowskiego ORDER ORŁA BIAŁEGO przyznany pośmiertnie ich ojcu na wniosek Kapituły Jana Owaka-Jeziorańskiego – wielkiego admiratora jego dzieła.
 • Rok 2002 został ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rokiem Eugeniusz Kwiatkowskiego.
 • W 2009 roku Sejm RP przyjął uchwałę honorującą pamięć Eugeniusza Kwiatkowskiego. Stwierdził w niej: „Eugeniusz Kwiatkowski dobrze zasłużył się Polsce”.

"W tym, bowiem miejscu Europy, gdzie leży Polska istnieć może tylko państwo silne, rządne, świadome swych trudności i swego celu, wolne, rozwijające bujnie indywidualne wartości każdego człowieka, a więc demokratyczne, zwarte i zorganizowane, solidarne i silne wewnętrznie, budzące szacunek na zewnątrz, przeniknięte walorami kultury i cywilizacji, państwo nowoczesne, zachodnie mnożące w wyścigu pracy własne wartości materialne i moralne. Czy możemy wahać się, stojąc u drogowskazu, gdzie pójść?”

 

Zdjęcia z apeli o Eugeniuszu Kwiatkowskim:

 

Zobacz nasze