Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Egzamin zawodowy - sesja czerwiec/lipiec 2020

SESJA CZERWIEC/LIPIEC 2020 R.

  • ETAP PISEMNY EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
  • 23.06.2020 r. (wtorek) – godz. 10 00

Lp.

Zdający

Sala

    1.

AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich

IIIB- stolarz

1

AU.20 Prowadzenie sprzedaży

IIIA- sprzedawca

BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

IIIa- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

BD.29 Wykonywanie kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

IIITB- technik budownictwa

BD.17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

IIITOZ- technik urządzeń i systemów energetyki

AU.22 Obsługa magazynów

IIITL- technik logistyk

1

    2.

AU.15  Wytwarzanie wyrobów stolarskich

Dostosowanie wydłużenie czasu do 30 minut

IIIB- 1 ucz.

8

3.

A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich

( 1 pop.)

29

B.21  Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

( 1 pop.)

 

  • 23.06.2020 r. (wtorek) – godz. 12 00

Lp.

Zdający

Sala

2.

A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

( 2 pop.  )

21

B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

(1 ucz. popr)

 

  • 23.06.2019 r. (wtorek) – godz. 14 00

Lp.

Zdający

Sala

1.

A.32  Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

( 6 popr.)

8

 

  • ETAP PRATYCZNY EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (NOWY) - w formie „d”
  • 22.06.2020r. (poniedziałek)

Lp.

Zdający

Sala

1.

A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

( IIITL- 17ucz. pop)

24

godz. 9 00

(120minut)

AU.22 Obsługa magazynów

(14 ucz. pop)

2.

B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

( 11 ucz.pop)

Sala 31

godz. 900

(180 minut)

3.

A.32 organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

(19 ucz. osób)

sala 30

godz. 1300

(120 minut)

4.

B.33 Organizacja i kontrolowanie robót - budowlanych- poprawkowy

( 1 osoba pop))

sala 301

godz. 1300

(180 minut)

5.

A.30 organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania-

(1 osoba)

sala 8

godz. 1600

(120 minut)

 

 

w formie „w" od 27.06- 01.07.2020 r.

Lp.

Zdający

Sala

Termin

1.

AU.15 wytwarzanie wyrobów stolarskich (IIIB-4)

20

29.06.2020 r.

I- 900

2.

 

 

BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

 (IIIa-9)

7

29.06.2020 r.

I- 900

II- 1500

3.

AU.20 prowadzenie sprzedaży

(IIIA- 15 )+1 zw

30

 

30.06.2020 r.

I- 800

II- 1200

01.07.2020 r.

I- 800

II- 1200

4.

MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

(20 osób)

17

30.06.2020 r.

I- 800

II- 1200

III- 1600

01.07.2020 r.

I- 800

5.

BD.29 Wykonywanie kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

7

30.06.2020 r.

I- 900

Zobacz nasze