Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Komunikat Dyrektora Szkoły

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzam od 30 marca b.r. do odwołania zmieniony tygodniowy plan zajęć kształcenia na odległość, ograniczający dotychczasowy wymiar godzin w poszczególnych klasach, uwzględniając możliwości uczniów i trudności w dostępie do komputera i internetu.

Proszę nauczycieli o niedokonywanie zmian w umieszczonym w e-dzienniku planie zajęć bez akceptacji dyrekcji szkoły.

Jednocześnie przypominam uczniom o konieczności uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli w formie zdalnej, a w związku z trudnościami technicznymi w dostępie do komputerów i internetu istnieje możliwość kontaktu i wykonania poleceń nauczyciela w ciągu całego dnia.

Artur Obolewski

Dyrektor szkoły

Zobacz nasze