Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Konkurs fotograficzny

Zapraszamy uczniów kl. I-III  Szkoły Branżowej oraz I-V Technikum do wzięcia  udziału w konkursie fotograficznym „Szkoła w obiektywie”.

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lęborku.
 2. Adresatem konkursu są uczniowie kl. I – III Szkoły Branżowej oraz I-V Technikum.
 3. Cele konkursu:

-  promowanie fotografowania jako formy spędzania czasu wolnego,
-  rozwijanie umiejętności fotograficznych,
-  zachęcanie do twórczej aktywności i kreatywności,
-  promocja szkoły w środowisku szkolnym i lokalnym.

Konkurs organizowany jest na etapie szkolnym przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego: p. Aleksandrę Motas, p. Anettę Tessmer.

 1. Konkurs będzie trwał od 08.04.2024r. do 24.05.2024r.
 2. Zdjęcia należy umieszczać na stronie facebooka Samorządu Uczniowskiego PCE w komentarzach.
  Nie zezwala się stosowania fotomontaży, ani kolaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian w oryginalnej kompozycji zdjęcia.
 3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczniów zdjęcia szkoły w dowolnym formacie i rozmiarze, z dowolnej perspektywy.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną fotografię.
 5. Autor najlepszego zdjęcia (zdjęcie które otrzyma największą ilość lajków) otrzyma nagrodę rzeczową, a zdjęcie będzie zamieszczone jako tło facebooka SU w PCE.

6.Podczas oceny prac (lajkowania) powinny być brane pod uwagę następujące kryteria:
– zgodność z tematem,
– oryginalność,
– twórcze podejście do tematu,
– walory artystyczno-wizualne,
– jakość techniczna pracy.

7. Prace konkursowe nie mogą być pracą zbiorową.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w celu promocji szkoły (strona internetowa szkoły, facebook ).

9. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego konkursu, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska oraz wizerunku.

10.Ogłoszenie wyników konkursu, nagrodzenie zwycięzcy  nastąpi w maju 2024r.

11.Prace laureatów zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły
oraz wystawie pokonkursowej.

12.Prawo autorskie:

 • Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie. Uczestnik konkursu oświadcza, że zdjęcie jest jego pomysłem autorskim oraz nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 • Autor projektu przyjmuje całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich (kierowanych wobec organizatora konkursu w sprawie naruszenia praw autorskich dotyczących zgłoszonego pomysłu).
 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przekazanie praw autorskich do zdjęć.
Zobacz nasze