Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

KONKURS WOJEWÓDZKI BURS I INTERNATOW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO „WYCHOWAWCA NA WESOŁO”. EDYCJA III

KONKURS WOJEWÓDZKI

BURS I INTERNATOW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 „WYCHOWAWCA NA WESOŁO”.

EDYCJA III

§ 1. Ustalenia podstawowe.

1. Internat przy Zespole Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku zaprasza wychowanków burs
i internatów województwa pomorskiego do udziału w Konkursie Plastycznym pt. „ Wychowawca
na wesoło
”.

2. Zadanie polega na wyrażeniu w formie plastycznej karykatury wybranego nauczyciela, za jego zgodą.

Więcej informacji uzyskasz w Internacie, świetlicy szkolnej i bibliotece.

Zachęcamy do przygotowania prac plastycznych.

§ 2. Cele konkursu.

1. Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych uzdolnień plastycznych.
2. Motywowanie uczniów do zdobywania nowych umiejętności.
3. Motywowanie placówek do rozpoznawania i rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz podejmowania działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym plastycznie.
4. Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.

 

 

Zobacz nasze