Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Licealiści rozpoczęli nowy rok szkolny w PCE!

W sobotę 07.09.2019 r. słuchacze III i V semestru uczestniczyli w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 w III Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, które funkcjonuje w ramach PCE.

Zgromadzonych w szkolnej świetlicy powitał Dyrektor PCE – Pan Artur Obolewski, a następnie przedstawił specyfikę zajęć dydaktycznych przewidzianych na I i II półrocze, a także warunki ich zaliczania.

Pani Zenona Gawrylak - Wicedyrektor Szkoły – omówiła plan lekcji oraz charakter przedmiotowych egzaminów semestralnych (pisemnych i ustnych), które będą przeprowadzone na koniec każdego półrocza.

Życzymy powodzenia naszym licealistom w nowym roku szkolnym!

 

Sławomir Hryczak

 

Zobacz nasze