Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY „KANGUR 2024”

Dnia  21  marca  uczniowie  naszej  szkoły  z  klas:  I Tlb, I Tlc, I Tbe  i   III Tla wzięli  udział w  Międzynarodowym  Konkursie  Matematycznym  „Kangur”.  Wspólna  dla  wszystkich  krajów  data  konkursu  oraz  te  same  zestawy  zadań  dla  poszczególnych  poziomów  podnoszą  atrakcyjność  konkursu.  Celem  tego  przedsięwzięcia  jest  popularyzacja  matematyki,  rozwijanie  zdolności  i  zainteresowań  matematycznych  oraz  kształtowanie  umiejętności  logicznego  myślenia. W  tym  roku  do rywalizacji  stanęli  uczniowie w  kategorii  Junior   i  Student,  którzy  w  czasie  75  minut  musieli  rozwiązywać  30  zadań  o  różnym  stopniu  trudności.  W  nagrodę  za  wytrwałość  otrzymali  chiński  tangram Kangura, który  zapewne  urozmaici  wolny  czas.

Z  niecierpliwością  czekamy  na  wyniki!

D. Bladoszewski,  E. Szuca.

 

Zobacz nasze