Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Projekt ,,zdrowie i sport” - „Ja i autyzm"

Uczniowie  klasy 1TLb i 2Tbe z naszej szkoły biorą udział w Olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”.  Realizują projekt społeczny o tematyce ,,zdrowie i sport” - „Ja i autyzm”. Celem  projektu jest rozszerzenie wiedzy dotyczącej autyzmu i zmienienie nastawienia do osób nim dotkniętych wśród młodzieży. Największe korzyści dla młodzieży realizującej projekt społeczny w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii jest rozwój kompetencji przyszłości, mediami i potencjalnymi partnerami, pracy w grupie, komunikacji interpersonalnej, kreatywności, kreatywnego myślenia i zarządzania.
Przeszli do kolejnego etapu Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Jest to etap 3- realizacja.

Projekt realizują:
Zuzanna Michalak,
Kacper Treder,
Aleksandra Pioch,
Wiktor Łukaszuk,
Zosia Różewska

Zapraszamy wszystkich od odwiedzenia i oddania like na wskazanych profilach:

TikTok, Instagram:@ja_i_autyzm_zwzt

Facebook: ja i autyzm

Opiekun projektu
Irena Małachowicz

 

 

 

Zobacz nasze