Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Spotkanie z rodzicami uczniów klas II – IV

W czwartek 27.09.2018 r. Dyrekcja PCE spotkała się w szkolnej świetlicy z rodzicami młodzieży uczęszczającej do klas II i III branżowych oraz II, III i IV technikalnych. Tematyka wywiadówki dotyczyła organizacji roku szkolnego 2018/2019 oraz harmonogramu egzaminów potwierdzających uzyskanie poszczególnych kwalifikacji w danym zawodzie.

Rodzicie uczniów klas IV technikum zostali zapoznani z terminarzem egzaminu maturalnego oraz warunkami jego realizacji.

Uczestnicy spotkania poznali również koncepcję budowy boiska sportowo – rekreacyjnego na terenie naszej szkoły w ramach Budżetu Obywatelskiego w Lęborku na rok 2019.

 

Sławomir Hryczak