Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

„Szkoła Pamięta” pod Obeliskiem Niepodległości!

Obelisk Niepodległości na skwerze Orła Białego odwiedziły uczennice PCE (Biegaczki z Lęborskiego Klubu) PCE Pamięta! Pamiętajmy o tych,. którzy odeszli... O. Gołąbowicz-1 Tap M. Glezman- 1Tbp W. Naczk - 2 Tla E. Kikhia - 1Ag A. Joniec-1Tcg M. Barzowska-1Tcg.

Klaudia Brzózka

Zobacz nasze