Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

UWAGA KANDYDACI DO ODDZIAŁÓW PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO!

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Pomorskiego Kuratora Oświaty kandydaci do klas
o profilu wojskowym (oddziałów przygotowania wojskowego) zobowiązani są złożyć wnioski o przyjęcie do szkoły w terminie od 15 maja do 30 maja 2023 r., a następnie przystępują do prób sprawności fizycznej, które odbędą się na terenie szkoły przy ul. Pionierów 16 w dniach:

5, 6 i 7 czerwca 2023 r. (poniedziałek, wtorek, środa) od godz. 1400, zgodnie z udostępnionym w dniu 1 czerwca br. na stronie internetowej szkoły harmonogramem.

Kandydaci przystępujący do prób sprawności fizycznej zobowiązani są posiadać strój sportowy i obuwie zmienne oraz oświadczenie rodzica  lub opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na udział dziecka.

Regulamin prób sprawności fizycznej oraz wzór oświadczenia rodzica dostępne są na stronie internetowej www.pce.lebork.pl i w sekretariacie szkoły.

Serdecznie zapraszamy!

 

Zobacz nasze